Interpelacje 101 – 150

Poniżej znajduje się lista moich interpelacji (od 101 do 150) jako radnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w kadencji 2014-2018 wraz z korespondencją z nimi związaną. Każdą interpelację, po uzyskaniu odpowiedzi, opatruję podsumowaniem zawierającym skrótowe wnioski wynikające z uzyskanej odpowiedzi. Podsumowania są najczęściej napisane w sposób zakładający znajomość treści samej interpelacji i pism z nią związanych.

Wszystkie moje interpelacje dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej.


61(150)/2016

Interpelacja nr 61(150) z dnia 19.12.2016 w sprawie budowy ulicy Lebiodowej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 8.02.2017 na interpelację 61(150)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Bezrefleksyjna standardowa odpowiedź o braku środków finansowych


60(149)/2016

Interpelacja nr 60(149) z dnia 9.12.2016 w sprawie uprzątnięcia pasa drogowego ulicy Poprawnej

Pismo z dnia 28.12.2016 z informacją o przekazaniu interpelacji nr 60(149) do Straży Miejskiej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 27.01.2017 na interpelację 60(149)/2017

STATUS: analizuję…


59(148)/2016

Interpelacja nr 59(148) z dnia 8.12.2016 w sprawie budowy chodnika łączącego przystanek kolejowy Warszawa-Anin z przystankiem autobusowym PKP ANIN 02

Odpowiedź ZDM z dnia 29.12.2016 na interpelację nr 59(148)/2016

Pismo z dnia 30.01.2017 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 59(148)/2016

Pismo ZDM z dnia 20.02.2017 przekazujące wniosek o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 59(148)/2016 do PKP PLK S.A.

Odpowiedź PKP PLK na pismo z wnioskiem o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 59(148)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: PKP odpowiada, że nie odtwarzało tego chodnika z uwagi na bezpieczeństwo tj. bliską odległość do torów kolejowych. Uważam, że mniej bezpiecznie jest teraz kiedy ludzi chodzą po tej wąskiej opasce zamiast po chodniku jak to było przez wiele lat wcześniej.


58(147)/2016

Interpelacja nr 58(147) z dnia 8.12.2016 w sprawie niewystarczającej liczby miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich przy ul. Przygodnej 2

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 25.01.2017 na interpelację nr 58(147)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Odpowiedź w stylu „nic się nie da zrobić”


57(146)/2016

Interpelacja nr 57(146) z dnia 16.11.2016 w sprawie wyników kontroli wewnętrznej w Urzędzie Dzielnicy Wawer w związku z zabudową wielorodzinną w osiedlu Sadul

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 7.12.2016 na interpelację nr 57(146)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Kontrola, która nic nie kontrolowała, zawiadomienie do prokuratury sprzed półtora roku i nietrafione zawiadomienie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


56(145)/2016

Interpelacja nr 56(145) z dnia 16.11.2016 w sprawie aktualnie prowadzonych działań związanych z regulacją prawną dróg na terenie dzielnicy Wawer

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 6.12.2016 na interpelację nr 56(145)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Bardzo długo trwają te prace i w związku z tym nie wiadomo tak naprawdę jakie sa ustalenia dla poszczególnych dróg.


55(144)/2016

Interpelacja nr 55(144) z dnia 16.11.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zastów-Wawer

Pismo z dnia 21.11.2016 z informacją o przekazaniu interpelacji nr 55(144) do Biura Architetury i Planowania Przesztrzennego

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego z dnia 8.01.2017 na interpelację nr 55(144)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Musi być wola polityczna do uchwalania planów a tutaj najwidoczniej takowej nie ma. Udało mi się jednak przeforsować uchwały Komisji Ładu Przestrzennego w sprawie przystąpienia do uchwalenia planów obejmujących przedmiotowych terenów.


54(143)/2016

Interpelacja nr 54(143) z dnia 3.11.2016 w sprawie budowy ulicy Nowo-Bora Komorowskiego na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do ulicy Kadetów

Pismo z dnia 7.11.2016 z informacją o przekazaniu interpelacji nr 54(143)/2016 do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 25.11.2016 na interpelację nr 54(143)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Odpowiedź na zasadzie szybkiej riposty, że zadania nie ma w WPF-ie. A ja właśnie o tym, że taka inwestycja powinna tam być.


53(142)/2016

Interpelacja nr 53(142) z dnia 19.10.2016 w sprawie budowy chodnika i zatok postojowych w ulicy Mirtowej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 8.12.2016 na interpelację nr 53(142)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Chodnik przy Sadulskim Zakątku to nie wszystko. Będzie brakowało chodnika pomiędzy Sadulskim Zakątkiem a ulicą Mydlarską, ale jak widać ciężko jest do tego przekonać decydentów.


52(141)/2016

Interpelacja nr 52(141) z dnia 19.10.2016 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki, część I – Sadul

Pismo z dnia 25.10.2016 z informacją o przekazaniu interpelacji nr 52(141)/2016 do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 21.11.2016 na interpelację nr 52(141)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Strasznie powoli i topornie idzie to uchwalanie planu zagospodarowania obszaru Sadul. Podobno jest szansa na uchwalenie w I połowie 2017 roku.


51(140)/2016

Interpelacja nr 51(140) z dnia 14.10.2016 w sprawie dojazdu uczniów zamieszkujących w rejonie ulicy Południowej do Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich przy ul. Przygodnej 2

Pismo z dnia 25.10.2016 z informacją o przekazaniu interpelacji nr 51(140) do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 15.11.2016 na interpelację nr 51(140)/2016

Pismo z dnia 19.12.2016 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 51(140)/2016

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 28.12.2017 z informację o przekazaniu prośby o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację do ZTM-u

Odpowiedź Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z dnia 9.01.2016 na wniosek o uzupełnienie interpelacji nr 51(140)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: ZTM mówi, że nie zmieni trasy kursowania autobusów i koniec kropka… nie ma dyskusji. Ręce opadają.


50(139)/2016

Interpelacja nr 50(139) z dnia 3.10.2016 w sprawie przebudowy ulicy Trakt Lubelski na odcinku od ulicy Płowieckiej do ulicy Klimontowskiej

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 10.10.2016 przekazujące interpelację do ZMID

Odpowiedź ZMID-u na interpelację nr 50(139)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: ZMID wystąpił do Biura Rozwoju Miasta o wprowadzenie takiej inwestycji do WPF-u, ale nic się póki co w temacie niestety nie dzieje.


49(138)/2016

Interpelacja nr 49(138) z dnia 3.10.2016 w sprawie uwzględnienia dodatkowych wymagań w projekcie przebudowy kolejowej linii otwockiej na obszarze dzielnicy Wawer

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 10.10.2016 przekazujące interpelacje do PKP

STATUS: oczekuję na odpowiedź


48(137)/2016

Interpelacja nr 48(137) z dnia 21.09.2016 w sprawie zawieszania postępowań administracyjnych dotyczących wydania warunków zabudowy na terenie osiedla Sadul

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 17.10.2016 na interpelację nr 48(137)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Opiniowanie i Zespół Koordynujący swoją drogą może być, ale dlaczego nie można jednocześnie zawieszać postępowań administracyjnych na 9 miesięcy jeśli on niezgodny z projektem planu?


47(136)/2016

Interpelacja nr 47(136) z dnia 19.09.2016 w sprawie niezwłocznej budowy sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do Zwoleńskiej 92/94

Pismo Wydziału Infrastruktury UD Wawer z dnia 22.09.2016 przekazująca interpelację do MPWiK

Odpowiedź MPWiK z dnia 18.11.2016 na interpelację nr 47(136)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Niesłychanie długo i nieudacznie MPWiK potrafi prowadzić niektóre ze swoich inwestycji.


46(135)/2016

Interpelacja nr 46(135) z dnia 19.09.2016 w sprawie zabezpieczenia terenu zaniechanej budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Trakt Lubelski

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 3.10.2016 na interpelację nr 46(135)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Najwidoczniej zawiłe procedury prawne nie umożliwiają bezpośredniego i pilnego wyegzekwowania zabezpieczenia terenu od spadkobierców czy też kuratora sądowego.


45(134)/2016

Interpelacja nr 45(134) z dnia 19.09.2016 w sprawie uregulowania prawnego i utwardzenia drogi dojazdowej przy posesjach Trakt Lubelski 349 do 349F

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 7.12.2016 na interpelację nr 45(134)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: No cóż, według wyjaśnień urzędników potrzebne są znaczne środki finansowe na uregulowanie prawne tej drogi, a takich środków póki co nie ma.


44(133)/2016

Interpelacja nr 44(133) z dnia 19.09.2016 w sprawie braku mozliwości dysponowania nieruchomościami prywatnymi przez ich właścicieli w przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 17.10.2016 na interpelację nr 44(133)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Brak bezpośredniej odpowiedzi na pytanie zadane w interpelacji, mimo, iż wcześniej Burmistrz Dzielnicy Wawer ustnie na posiedzeniu jednej z komisji problemowych informował o tym, że trwają tego rodzaju postępowania.


43(132)/2016

Interpelacja nr 43(132) z dnia 16.09.2016 w sprawie przeprowadzenia procedury scalenia i ponownego podziału działek w obszarze MPZP rejonu ulicy Zwoleńskiej – część I

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 3.10.2016 na interpelację nr 43(132)/2016

Pismo z dnia 16.11.2016 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelachę nr 43(132)/2016

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 7.12.2016 na interpelację 43(132)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: W pierwotnej odpowiedzi przedstawiono jedynie obowiązujący stan prawny bez jakiegokolwiek odniesienia się do rozpoczęcia działań związanych ze scaleniem i ponownym podziałem przedmiotowych działek. W uzupełnieniu odpowiedzi głównym powodem niepodejmowania działań przez miasto jet brak środków finansowych.


42(131)/2016

Interpelacja nr 42(131) z dnia 26.08.2016 w sprawie ogrodzenia placu zabaw w osiedlu Sadul

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 12.09.2016 na interpelację nr 42(131)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Standardowa odpowiedź, że nie ma środków. Zdaje się nie było nawet refleksji, że chodzi tutaj o bezpieczeństwo dzieci.


41(130)/2016

Interpelacja nr 41(130) z dnia 3.08.2016 w sprawie siłowni plenerowej w lesie przy ulicy Lucerny

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 29.08.2016 na interpelację nr 41(130)/2016

Pismo z dnia 19.09.2016 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 41(130)

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 11.10.2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Dwukrotnie pytałem o koszty leśnej siłowni plenerowej i dwukrotnie nie odpowiedziano mi na to pytanie. Nie tak wyobrażam sobie przejrzystość działalności Urzędu i Zarządu Dzielnicy Wawer.


40(129)/2016

Interpelacja nr 40(129) z dnia 3.08.2016 w sprawie konserwacji kanałów melioracyjnych w dzielnicy Wawer

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 18.08.2016 na interpelację nr 40(129)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Ta sama śpiewka co zawsze. Pracujemy nad tym aby przeprowadzić konserwację itd. No jest tu co prawda konkret, że zostanie to wykonane do końca 2016, ale w dalszym ciągu sprawa systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych nie jest rozwiązana. Wspomniane w piśmie Biuro Gospodarki NIeruchomościami w związku z aferą reprywatyzacyjną ma zostać rozwiązane. Podobno od nowego roku wydzielona jednostka miasta ma się zająć wszystkimi ciekami wodnymi w Warszawie.


39(128)/2016

Interpelacja nr 39(128) z dnia 20.07.2016 w sprawie przywrócenia stosunków wodnych w bezpośrednim sąsiedztwie nowej zabudowy wielorodzinnej na terenie osiedla Sadul

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 12.08.2016 na interpelację nr 39(128)

Pismo w sprawie przywrócenia stosunków wodnych w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej w osiedlu Sadul do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Odpowiedź PINB z dnia 19.08.2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Nie ma teraz chętnego do zajęcia się sprawą. Dzielnica Wawer pisze, że to nie leży w jej kompetencjach, a PINB pisze, że w ramach kontroli nie doszukał się uchybień. Ciekawe czy kontrole przeprowadzali po opadach deszczu?


38(127)/2016

Interpelacja nr 38(127) z dnia 14.07.2016 w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mrówczej, Mozaikowej i Panny Wodnej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 8.08.2016 na interpelację nr 38(127)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Tendencyjna odpowiedź, że nie ma na to środków finansowych z dodatkową uwagą, że sygnalizacja świetlna nie jest w tym miejscu potrzebna.


37(126)/2016

Interpelacja nr 37(126) z dnia 12.07.2016 w sprawie aktualnego statusu wniosku o wydanie warunków zabudowy dla zabudowy wielorodzinniej przy ulicy Lucerny

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer na interpelację nr 37(126)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Na obecnym etapie nie została wydana pozytywna decyzja o warunkach zabudowy dla zabudowy wielorodzinnej w tym miejscu.


36(125)/2016

Interpelacja nr 36(125) z dnia 12.07.2016 w sprawie uruchomienia stacji roweru miejskiego Veturilo w dzielnicy Wawer

Pismo Wydziału Inwestycji UD Wawer z dnia 15.09.2016 z informacją o przekazaniu interpelacji do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

Odpowiedź Burmistra Dzielnicy Wawer z dnia 4.10.2016 na interpelację nr 36(125)/2016

Pismo z dnia 18.11.2016 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 36(125)

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 27.01.2017 na pismo o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 46(125)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Póki co nie będzie Veturillo w dzielnicy Wawer.


35(124)/2016

Interpelacja nr 35(124) z dnia 11.07.2016 w sprawie wydanych decyzji o pozwoleniach na zabudowę wielorodzinną w dzielnicy Wawer

Pismo Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa z dnia 25.07.2016 z informacją o opóźnieniu w przygotowaniu odpowiedzi

Odpowiedź Naczelnika Wydziału z dnia 28.07.2016 na interpelację 35(124)/2016

Pismo z dnia 19.08.2016 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 35(124)/2016

Pismo Wydziału Architektury i Budownictwa z dnia 02.09.2016 z informację o opóźnieniu w udzieleniu odpowiedzi

Poprawiona odpowiedź Wydziału Architektury i Budownictwa z dnia 22.09.2016 na interpelację 35(124)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Wydział Architektury i Budownictwa UD Wawer nieco po balaganiarsku podchodzi do swoich obowiązków bowiem sam musiałem wykazywać błędy w ich odpowiedziach i domagać się poprawek. W każdy razie liczba pozwoleń na zabudowę wielorodzinną w dzielnicy Wawer niestety z roku na rok rośnie.


34(123)/2016

Interpelacja nr 34(123) z dnia 8.07.2016 w sprawie korekty granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów dla części osiedla Sadul

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 27.07.2016 na interpelację nr 34(123)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: W odpowiedzi konkretna obietnica podjęcia działań związanych z korektą obwodów szkół dla części osiedla Sadul.


33(122)/2016

Interpelacja nr 33(122) z dnia 20.06.2016 w sprawie poszerzenia chodnika przy skrzyżowaniu ul Michała Kajki i V Poprzecznej

Pismo z dnia 27.06.2016 w sprawie przekazania interpelacji 33(122) do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie

Pismo z dnia 20.07.2016 w sprawie przekazania interpelacji 33(122) do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Odpowiedź ZDM z dnia 3.08.2016 na interpelację nr 33(122)/2016

Pismo z dnia 12.12.2016 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 33(122)/2016

Pismo z dnia 12.12.2016 do Dyrektora OSiR-u z prośbą o wsparcie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Michała Kajki i V Poprzecznej

Pismo Dyrektora OSIR-u z dnia 9.01.2017 popierające konieczność poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Michała Kajki i V Poprzecznej

STATUS: oczekuję na odpowiedź


32(121)/2016

Interpelacja nr 32(121) z dnia 20.06.2016 w sprawie zmiany usytuowania znaku poziomego P-11 w drodze dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Kadetów i ul. Sęczkowej.

Pismo Wydziału Infrastruktury z dnia 4 lipca 2016 przekazujące interpelację nr 32(1210 do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawa

Odpowiedź ZDM z dnia 1.08.2016 na interpelację nr 32(121)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Oznakowanie poziome dla ścieżki rowerowej ma zostać skorygowane.


31(120)/2016

Interpelacja nr 31(120) z dnia 17.06.2016 w sprawie budowy pompowni ścieków przy ulicy Jeziorowej

Pismo z dnia 27.06.2016 przekazujące interpelację 31(120) do MPWiK

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 15.07.2016 na interpelację nr 31(120)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Pompownia ma być wykonana w nowoczesnej nieśmierdzącej technologii więc problemu nie powinno być.


30(119)/2016

Interpelacja nr 30(119) z dnia 17.06.2016 w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach realizacji przebudowy Wału Miedzeszyńskiego od Traktu Lubelskiego do POW.

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 15.07.2016 na interpelację 30(119).2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Spółka MPWiK bierze się do roboty i ma zamiar koordynować swoje inwestycje z inwestycją rozbuwody ulicy Wał Miedzeszynski. Dobra wiadomość i oby to się udało.


29(118)/2016

Interpelacja nr 29(118) z dnia 7.06.2016 w sprawie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do Mrówczej 91a-91f

Odpowiedź Biura Infrastruktury z dnia 22.06.2016 na interpelację nr 29(118)/2016

Moje pismo z dnia 6.06.2016 do MPWiK w sprawie rozpoczęcia przygotowań do budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do posesji Mrówcza 91a-91f

Odpowiedź MPWiK z dnia 20.06.2016 na moje pismo z dnia 6.06.2016

Pismo z dnia 12.07.2016 z wnioskiem o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 29(118)/2016

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 4.08.2016 z uzupełnieniem odpowiedzi na interpelację nr 29(119)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Wygląda na to, że zostanie ta inwestycja w końcu zgłoszona do planów inwestycyjnych MPWiK.


28(117)/2016

Interpelacja nr 28(117) z dnia 18.05.2016 w sprawie udrożnienia drogi bez nazwy zlokalizowanej na działkach od nr 55/10 do nr 55/17 z obrębu 3-13-11 oraz na działce nr 32/4 z obrębu 3-13-10

Odpowiedź Naczelnika Wydziału Infrastruktury na interpelację nr 28)117)/2016

Odpowiedź Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska na interpelację nr 28)117)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Działki stanowią drogę, ale z uwagi na to, że miasto jest jedynie władającym a nie właścicielem to nikt nie może tych krzewów i drzew dotknąć do czasu uregulowania stanu prawnego działek, sporządzenia projektu i uzyskania zgody na wycięcie. Czyli, że niby jest droga, ale tak naprawdę jej nie ma.


27(116)/2016

Interpelacja nr 27(116) z dnia 13.05.2016 w sprawie wzywania prywatnych właścicieli nieruchomości do usuwania odpadów z ich działek

Odpowiedź Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 07.06.2016 na interpelację nr 27(116)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Tylko 15 wezwań do uprzątnięcia swojej nieruchomości w ciągu ostatnich niespełna 4 lat. Będę indywidualnie zgłaszał nieruchomości do uprzątnięcia.


26(115)/2016

Interpelacja nr 26(115) z dnia 26.04.2016 w sprawie wyjaśnienia zasad ustalania adresów korespondencyjnych stron postępowań administracyjnych prowadzonych przez Urząd Dzielnicy Wawer

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 18.05.2016 na interpelację nr 26(115)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Urząd stoi na stanowisku, że zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie powiadamiania stron postępowań administracyjnych powinien korzystać właśnie z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Biuro Geodezji i Katastru. I nie zmieniają tu nic wyroki sądów administracyjnych bowiem dotyczą one konkretnych spraw i postępowań a nie zasady jako takiej. Niebywałe.


25(114)/2016

Interpelacja nr 25(114) z dnia 19.04.2016 w sprawie zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Mirtowej w osiedlu Sadul

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 10.05.2016 na interpelację nr 25(114)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Nawet Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy Wawer nie ma możliwości zajęcia się sprawą wielorodzinnych molochów pośród domków jednorodzinnych.


24(113)/2016

Interpelacja nr 24(113) z dnia 13.04.2016 w sprawie budowy studni oligoceńskiej w rejonie osiedla Sadul

Odpowiedź Zakładu Gospodarowania NIeruchomościami w dzielnicy Wawer na interpelację nr 24(113)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Bez żadnego pochylenia się nad sprawą skwitowano, że nie ma pieniędzy. I tyle.


23(112)/2016

Interpelacja nr 23(112) z dnia 13.04.2016 w sprawie udostępnienia map istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie dzielnicy Wawer

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie przekazanie interpelacji nr 23(112)/2016 do MPWiK

Odpowiedź MPWiK z dnia 7.10.2016 na interpelację nr 23(112)/2016

Załacznik 1 – mapa sieci wodociągowej w dzielnicy Wawer

Załącznik 2 – mapa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wawer

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Po kilku miesiącach oczekiwania otrzymałem poglądowe mapy istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. (Mapy te nie są tutaj załączone z uwagi na dużą objętość).


22(111)/2016

Interpelacja nr 22(111) z dnia 13.04.2016 w sprawie budowy kanalizacji w ulicy Gajowej

Odpowiedź Wydziału infrastruktury z dnia 09.05.2016 na interpelację nr 22(111)/2016

Pismo z dnia 14.07.2016 w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelację nr 22(111)/2016

Odpowiedź Wydziału Iinfrastruktury na pismo z wnioskiem o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 22(111)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Nieujęty w planach inwestycyjnych MPWiK odnośnie kanalizacji odcinek Gajowej został zrealizowany wspólnie z pozostałą częścią kanalizacji w osiedlu Sadul. Miejmy nadzieję, że kanalizacja w osiedlu Sadul zostanie zrealizowana stosunkowo szybko.


21(110)/2016

Interpelacja nr 21(110) z dnia 13.04.2016 w sprawie uwag do projektu przebudowy Traktu Lubelskiego na odcinku od Zwoleńskiej do Borowieckiej

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie przekazania interpelacji nr 21(110) do ZMID-u

Odpowiedź ZMID z dnia 05.05.2016 na interpelację nr 21(110)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Moje uwagi zostały przekazane do projektantów. Będę śledził w kolejnych wersjach projektu przebudowy Traktu Lubelskiego czy zostały one uwzględnione.


20(109)/2016

Interpelacja nr 20(109) z dnia 13.04.2016 w sprawie dostępu do Jeziora Żabiego w osiedlu Zerzeń

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer na interpelację nr 20(109)/2016

Pismo z dnia 23.08.2016 do Reginalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie Jeziora Żabiego w osiedlu Zerzeń

Odpowiedź Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 5.09.2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: To, że Jezioro Żabie nie stanowi wód płynących nie zgadza mi się z relacjami mieszkańców, którzy zeznają, iż do tego jeziora zawsze coś z jednej strony wpływało, a z drugiej strony wypływało.


19(108)/2016

Interpelacja nr 19(108) z dnia 23.03.2016 w sprawie udzielenia pomocy przy wypełnianiu wniosków o modernizację kotłowni w ramach programu WFOŚiGW w Warszawie

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer i WOŚ z dnia 13.04.2016 na interpelację nr 19(108)/2016.

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Niestety środki na dotacje zostały wyczerpane dzień po uruchomieniu programu. A szkoda bo widać, że potrzeby w tym zakresie są duże. Urząd Dzielnicy Wawer będzie w związku z tym informował już tylko o możliwości skorzystania z pożyczek na przedmiotowe działania.


18(107)/2016

Interpelacja nr 18(107) z dnia 23.03.2016 w sprawie uwzględnienia budowy tunelu w ramach węzła „Patriotów” trasy Południowej Obwodnicy Warszawy

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 04.04.2016 przekazujące interpelację nr 18(107) do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 06.04.2016 przekazujące interpelację nr 18(107) do Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Odpowiedź GDDKiA z dnia 05.05.2016 na interpelację nr 18(107)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Wygląda na to, że będą nici z prawdziwego tunelu w węźle POW – Patriotów. Bez dużej akcji protestacyjnej i wsparcia mieszkańców GDDKiA zrobi co zechce.


17(106)/2016

Interpelacja nr 17(106) z dnia 23.03.2016 w sprawie budowy ulicy Murarskiej w osiedlu Sadul

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 08.06.2016 na interpelację nr 17(106)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Standardowa odpowiedź. Burmistrz obiecywał jednak publicznie na Komisji Inwestycyjnej oraz w piśmie do Rady Osiedla Sadul, iż ulica Murarska zostanie utwardzona jeszcze w bieżącym roku (2016) i tego się trzymam.


16(105)/2016

Interpelacja nr 16(105) z dnia 23.03.2016 w sprawie organizacji ruchu dla budowanej ulicy Nowej-Świebodzińskiej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 28.07.2016 na interpelację nr 16(105)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Po ponad 4 miesiącach od złożenia interpelacji dowiedziałem się, że moje uwagi do organizacji ruchu na ulicy Nowej-Świebodzińskiej nie zostaną uwzględnione.


15(104)/2016

Interpelacja nr 15(104) z dnia 14.03.2016 w sprawie organizacji placówki podstawowej opieki zdrowotnej dla osiedli Sadul i Wawer

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 18.03.2016 przekazujące interpelację do Dyrektora SZPZLO

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer na interpelację nr 15(104) z dnia 30.03.2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Rozpatrywana jest budowa nowej przychodni m.in. dla osiedli Sadul i Wawer. Jeśli chodzi o lokalizację to przymiarki są do działki na skrzyżowaniu Mrówczej i Zwoleńskiej. Nie byłaby to placówka bezpośrednio zlokalizowana w osiedlu Sadul lub Wawer ale odległość nie byłaby znowu taka duża.


14(103)/2016

Interpelacja nr 14(103) z dnia 14.03.2016 w sprawie odwodnienia przejścia dla pieszych w ulicy Patriotów przy przystanku osobowym Warszawa – Anin

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer i ZDM z dnia 12.04.2016 na interpelację nr 14(103)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Oczyszczono wpusty i studnie chłonne a jeśli dalej będą problemy mają zostać poczynione działania aby tych kałuż na przejściu dla pieszych tam nie było. Do sprawdzenia przy najmniejszym deszczyku.


13(102)/2016

Interpelacja nr 13(102) z dnia 14.03.2016 w sprawie figurowania nieistniejącego zabytku pod adresem Junaków 24 w rejestrze zabytków

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 23.03.2016 w sprawie przekazania interpelacji do Stołecznego Konserwatora Zabytków

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 13.09.2016 na interpelację nr 13(102)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Odpowiedź nie na temat. Nie ma żadnych informacji dotyczących tego konkretnego, nieistniejącego już zabytku, a także nie ma żadnych informacji o tym czy podjęto działania zmierzające do wykreślenia go z rejestru.


12(101)/2016

Interpelacja nr 12(101) z dnia 9.03.2016 w sprawie budowy docelowego układu drogowego w rejonie ulicy Bronowskiej, Trakt Lubelski i Kombajnistów

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 17.03.2016 przekazujące intepelację do ZDM

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 17.03.2016 przekazujące intepelację do Biura Drogownictwa i Komunikacji

Odpowiedź informacyjna z Biura Drogownictwa i Komunikacji z dnia 11.04.2016

STATUS: oczekuję na odpowiedź