Interpelacje 201 – 250

Poniżej znajduje się lista moich interpelacji (od 201 do 250) jako radnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w kadencji 2014-2018 wraz z korespondencją z nimi związaną. Każdą interpelację, po uzyskaniu odpowiedzi, opatruję podsumowaniem zawierającym skrótowe wnioski wynikające z uzyskanej odpowiedzi. Podsumowania są najczęściej napisane w sposób zakładający znajomość treści samej interpelacji i pism z nią związanych.

Wszystkie moje interpelacje dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej.


32(234)/2018

Interpelacja nr 32(234) z dnia 10.07.2018 w sprawie wyznaczenia pasa drogowego ulicy Jeziorowej niezgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

STATUS: oczekuję na odpowiedź


31(233)/2018

Interpelacja nr 31(233) z dnia 06.07.2018 w sprawie realizacji przejścia dla pieszych w ulicy Mirtowej przy Sadulskim Zakątku

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 6.08.2018 na interpelację nr 31(233)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Odpowiedź wygląda wstępnie na pozytywną, ale i tak sprawy trzeba będzie przypilnować, bo nikt nie ma zamiaru skonsultować miejsca usytuowania przejścia dla pieszych.


30(232)/2018

Interpelacja nr 30(232) z dnia 28.06.2018 w sprawie odtworzenia drogi do posesji Mirtowa 1D i 1S

STATUS: oczekuję na odpowiedź


29(231)/2018

Interpelacja nr 29(231) z dnia 13.06.2018 w sprawie dostępu do informacji publicznej w zakresie projektów budowlanych inwestycji realizowanych na terenie dzielnicy Wawer

STATUS: oczekuję na odpowiedź


28(230)/2018

Interpelacja nr 28(230) z dnia 13.06.2018 w sprawie zgodności powstałej zabudowy szeregowej w osiedlu Anin z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

STATUS: oczekuję na odpowiedź


27(229)/2018

Interpelacja nr 27(229) z dnia 13.06.2018 w sprawie aktualnego statusu budowy ulicy Wiązanej

STATUS: oczekuję na odpowiedź


26(228)/2018

Interpelacja nr 26(228) z dnia 13.06.2018 w sprawie zorganizowania zamkniętej imprezy rozrywkowej

STATUS: oczekuję na odpowiedź


25(227)/2018

Interpelacja nr 25(227) z dnia 13.06.2018 w sprawie zagospodarowania Górki Delmacha

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 4.07.2018 na interpelację 25(227)/2018

Pismo z dnia 23.07.2018 z wnioskiem o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 25(227)2018

STATUS: oczekuję na odpowiedź


24(226)/2018

Interpelacja nr 24(226) z dnia 13.06.2018 w sprawie punktualności autobusowej komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy Wawer

Odpowiedź ZTM z dnia 6.07.2018 na interpelację nr 24(226)/2018

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: ZTM przyznaje, że opóźnienia występują i sięgają nawet 25 minut, a rozwiązaniem ma być przyszły Wawer po budowie POW i przebudowie linii kolejowej nr 7. Szkoda, że tak długo będziemy tu czekać także na autobusy kursujące wg. rozkładów.


23(225)/2018

Interpelacja nr 23(225) z dnia 13.06.2018 w sprawie wyników rekrutacji do publicznych placówek przedszkolnych na terenie dzielnicy Wawer

STATUS: oczekuję na odpowiedź


22(224)/2018

Interpelacja nr 22(224) z dnia 13.06.2018 w sprawie rozbudowy Przedszkola nr 110 im. Warszawskiej Syrenki przy ul. Bystrzyckiej 38

STATUS: oczekuję na odpowiedź


21(223)/2018

Interpelacja nr 21(223) z dnia 23.05.2018 w sprawie klasyfikacji zbiorników wodnych na terenie osiedla Zerzeń

STATUS: oczekuję na odpowiedź


20(222)/2018

Interpelacja nr 20(222) z dnia 23.05.2018 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Solidnej i ul. Widocznej

STATUS: oczekuję na odpowiedź


19(221)/2018

Interpelacja nr 19(221) z dnia 16.05.2018 w sprawie budowy ul. Bylicowej i ul. Trzykrotki wraz z realizacją kanalizacji sanitarnej

STATUS: oczekuję na odpowiedź


18(220)/2018

Interpelacja nr 18(220) z dnia 16.05.2018 w sprawie wycinki drzew na rogu ul. Rzeźbiarskiej i ul. IV Poprzecznej w osiedlu Anin

STATUS: oczekuję na odpowiedź


17(219)/2018

Interpelacja nr 17(219) z dnia 10.05.2018 w sprawie likwidacji dziury i uregulowania parkowania w pasie drogowym ul. Lucerny

STATUS: oczekuję na odpowiedź


16(218)/2018

Interpelacja nr 16(218) z dnia 10.05.2018 w sprawie zabudowy wielorodzinnej przy ul. Leśniczówka

STATUS: oczekuję na odpowiedź


15(217)/2018

Interpelacja nr 15(217) z dnia 09.05.2018 w sprawie odtworzenia uszkodzonego oznakowania w ul. Floriana

STATUS: oczekuję na odpowiedź


14(216)/2018

Interpelacja nr 14(216) z dnia 23.04.2018 w sprawie planowanej kolejnej zabudowy wielorodzinnej w osiedlu Anin

STATUS: oczekuję na odpowiedź


13(215)/2018

Interpelacja nr 13(215) z dnia 11.04.2018 w sprawie budowy drogi oznaczonej symbolem 53KDD w MPZP rejonu Zwoleńskiej

STATUS: oczekuję na odpowiedź


12(214)/2018

Interpelacja nr 12(214) z dnia 11.04.2018 w sprawie wyjaśnienia sposobu przeprowadzenia tzw. analizy sąsiedztwa dla decyzji o warunkach zabudowy nr 452/2015

STATUS: oczekuję na odpowiedź


11(213)/2018

Interpelacja nr 11(213) z dnia 14.03.2018 w sprawie dodatkowego spowalniacza w ulicy Mydlarskiej

STATUS: oczekuję na odpowiedź


10(212)/2018

Interpelacja nr 10(212) z dnia 5.03.2018 w sprawie niedostępności ścianki wspinaczkowej w Szkole Podstawowej nr 76

STATUS: oczekuję na odpowiedź


9(211)/2018

Interpelacja nr 9(211) z dnia 28.02.2018 w sprawie uzupełnienia chodnika oraz utwardzenia parkingu przy Przedszkolu nr 84 „PROMYK”

STATUS: oczekuję na odpowiedź


8(210)/2018

Interpelacja nr 8(210) z dnia 11.01.2018 w sprawie przedstawienia planu działań związanych z wymianą pozaklasowych kotłów grzewczych w lokalach komunalnych w dzielnicy Wawer

STATUS: oczekuję na odpowiedź


7(209)/2018

Interpelacja nr 7(209) z dnia 13.02.2018 w sprawie budowy ścieżki rowerowej w ul. Bronowskiej

STATUS: oczekuję na odpowiedź


6(208)/2018

Interpelacja nr 6(208) z dnia 7.02.2017 w sprawie usunięcia nielegalnych reklam z rejonu zachodniej jezdni ul. Patriotów

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 28.02.2018 na interpelację nr 5(207)

Pismo z dnia 12.03.2018 przekazując interpelację do PINB

STATUS: oczekuję na odpowiedź


5(207)/2018

Interpelacja nr 5(207) z dnia 6.02.2017 w sprawie instalacji lustra drogowego na skrzyżowaniu Bronowskiej, Masłowieckiej i Wodniaków

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 28.02.2018 na interpelację nr 5(207)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Dziwię się, że lustro nie zostanie zainstalowane natychmiast. Na tym skrzyżowaniu jest naprawdę niebezpiecznie, a budowa ronda już teraz ma przecież duże opóźnienie.


4(206)/2018

Interpelacja nr 4(206) z dnia 6.02.2017 w sprawie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej obszarów UMN/2, UMN/3 w osiedlu Anin

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 28.02.2018 na interpelację nr 4(206)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Zupełnie nie rozumiem jak to jest możliwe, że mimo istnienia w uchwalonym planie zagospodarowania osiedla Anin zalecenia  opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, nikt nie ma obowiązku jej wykonać.


3(205)/2018

Interpelacja nr 3(205) z dnia 5.02.2017 w sprawie zwiększenia nadzoru nad pracami budowlanymi przy przedłużeniu ul. Mydlarskiej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 26.02.2018 na interpelację 3(205)/2018

Pismo z wnioskiem o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 3(205)

STATUS: oczekuję na odpowiedź

PODSUMOWANIE: Aktualnie budowa wygląda na porzuconą…


2(204)/2018

Interpelacja nr 2(204) z dnia 17.01.2017 w sprawie kładek na Kanale Nowe Ujście oraz na Kanale Zagóździańskim

STATUS: oczekuję na odpowiedź


1(203)/2018

Interpelacja nr 1(203) z dnia 11.01.2018 w sprawie zmiany sposobu ogrzewania nastawni kolejowej w Falenicy

STATUS: oczekuję na odpowiedź


52(202)/2017

Interpelacja nr 52(202) z dnia 20.12.2017 w sprawie intensyfikacji prac związanych z rozwojem sieci kanalizacyjnej na terenie dzielnicy Wawer

Odpowiedź MPWiK z dnia 13.02.2018 na interpelację nr 52(202)/2018

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: W odpowiedzi MPWiK można przeczytać, że Dzielnica Wawer w działalności Spółki zajmuje szczególne miejsce, że w ciągu ostatnich 10 lat wydano tu 277 mln zł, że Spółka ma ograniczone zasoby finansowe i kadrowe, że budowa sieci to długotrwały i złożony proces, że jest problem z dostępnością gruntów, że nie ma działek pod pompownie i że Spółka dokłada wszelkich starań. W odpowiedzi nie ma bezpośredniego odniesienia się do przedstawionych przeze mnie liczb i tego, że plany inwestycyjne są nierealne, wręcz fikcyjne, bo daty realizacji inwestycji nie są dotrzymywane.  Nic się zatem nie zmieni póki co… potrzebujemy minimum 40-50 lat na skanalizowanie całego Wawra.


51(201)/2017

Interpelacja nr 51(201) z dnia 20.12.2017 w sprawie zgłoszenia do planów inwestycyjnych MPWiK budowy sieci kanalizacyjnej w drogach dojazdowych do osiedla Strzygłowska 67

STATUS: oczekuję na odpowiedź