Interpelacje 1-50

Poniżej znajduje się lista moich interpelacji (od 1 do 50) jako radnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w kadencji 2014-2018 wraz z korespondencją z nimi związaną. Każdą interpelację, po uzyskaniu odpowiedzi, opatruję podsumowaniem zawierającym skrótowe wnioski wynikające z uzyskanej odpowiedzi. Podsumowania są najczęściej napisane w sposób zakładający znajomość treści samej interpelacji i pism z nią związanych.

Wszystkie moje interpelacje dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej.


45(50)/2015

Interpelacja nr 45(50) z dnia 01.06.2015 w sprawie realizacji wodociągu w ulicy Maksymiliana Roli

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 12.06.2015 na interpelację nr 45(50)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Wodociąg w ul. Roli został zgłoszony do planów MPWiK – teraz trzeba jeszcze przypilnować aby jego budowa odbyła się jednocześnie z budową kanalizacji. Do sprawdzenia w terminie późniejszym.


44(49)/2015

Interpelacja nr 44(49) z dnia 28.05.2015 w sprawie instalacji stojaków rowerowych przy Przedszkolu Publicznym nr 84 „Promyk” 

STATUS: oczekuję na odpowiedź


43(48)/2015

Interpelacja nr 43(48) z dnia 19.05.2015 w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zielonych z posesji oraz wyeliminowania składowania śmieci w byłych punktach zbiórki odpadów zielonych 

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 27.05.2015 w sprawie przekazania interpelacji do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Odpowiedź Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi z 11.06.2015 na interpelację nr 43(48)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Ogłoszono konsultacje w sprawie częstotliwości odbioru odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej i jest szansa na zwiększenie tej częstotliwości.


42(47)/2015

Interpelacja nr 42(47) z dnia 19.05.2015 w sprawie budowy kładki dla pieszych w ul. Płowieckiej na wysokości ul. Trakt Lubelski

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 27.05.2015 z informacją o przekazaniu interpelacji do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie

Odpowiedź z dnia 11.06.2015 na interpelację nr 42(47)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Wybrany w przetargu wykonawca nie zdołał zaprojektować i wykonać kładki w ul. Płowieckiej. Podpisano umowę z nowym wykonawcą i kładka powstanie do końca 2016 roku. Szkoda tylko, że taka informacja nie została upubliczniona i aby się o tym dowiedzieć trzeba wysyłać pisma.


41(46)/2015

Interpelacja nr 41(46) z dnia 06.05.2015 w sprawie usunięcia banerów reklamowych z ogrodzenia parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Wawer

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 21.05.2015 w sprawie przekazania interpelacji do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie

Odpowiedź z dnia 12.06.2015 na interpelację nr 41(46)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Banery zniknęły bowiem jednocześnie rozpoczęła się w tym miejscu budowa nowego układu komunikacyjnego. Ciekawy jestem czy jakakolwiek firma płaciła za posadowienie w tym miejscu banerów reklamowych? Ważne, że kolejne szmaty reklamowe zniknęły z krajobrazu.


40(45)/2015

Interpelacja nr 40(45) z dnia 06.05.2015 w sprawie usunięcia banerów reklamowych z terenu leśnego przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Kadetów / Trakt Lubelski / Lucerny

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 18.05.2015 z informacją o przekazaniu interpelacji do Dyrektora Lasów Miejskich w Warszawie

Odpowiedź Dyrektora Lasów Miejskich z dnia 21.05.2015 na interpelację nr 40(45)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Dyrektor Lasów Miejskich w Warszawie zwrócił się z prośbą do właścicieli banerów reklamowych o ich usunięcie. Banery zostały zniszczone lub usunięte.


39(44)/2015

Interpelacja nr 39(44) z dnia 06.05.2015 w sprawie doprecyzowania zakresu zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Mydlarskiej (14KDL i 43KDD)”

Odpowiedź z dnia 29.06.2015 na interpelację 39(44)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Odpowiedź na interpelację mówi o tym, iż zlecono już projektowanie ulicy Mydlarskiej i jest za późno na doprecyzowanie jej zakresu. To skandaliczna odpowiedź biorąc pod uwagę to, iż ten sam Naczelnik Wydziału Inwestycji kilka miesięcy wcześniej informował Radę Osiedla Sadul, że najlepszym momentem na rozważenie realizacji 80 metrów uliczki odchodzącej od przedłużenia ulicy Mydlarskiej byłaby właśnie faza jej projektowania.


38(43)/2015

Interpelacja nr 38(43) z dnia 06.05.2015 w sprawie realizacji kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego Trakt Lubelski 300E

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 03.06.2015 na interpelację nr 38(43)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: MPWiK rozpoczęła prace nad projektowaniem przedmiotowej kanalizacji.


37(42)/2015

Interpelacja nr 37(42) z dnia 29.04.2015 w sprawie dewastacji brzegu Wisły na wysokości ulicy Sitowie w osiedlu Nadwiśle

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 8.05.2015 z informację o przekazaniu mojej interpelacji do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Odpowiedź z dnia 01.07.2015 na interpelację 37(42)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Erozja cypla i plaży według wyjaśnień jest zjawiskiem naturalnym i nie wynika z nieprawidłowej działalności firmy wydobywającej piasek. Można mieć zatem tylko nadzieję, że plaża nie zniknie w całości.


36(41)/2015

Interpelacja nr 36(41) z dnia 01.04.2015 w sprawie wyjaśnienia problemów z realizacją zwycięskiego projektu w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok w osiedlu Sadul 

Odpowiedź z dnia 27.04.2015 na interpelację nr 36(41)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w odpowiedzi na interpelację pisze wprost, iż na etapie weryfikacji projektu przed poddaniem go pod głosowanie weryfikowano tylko część tego projektu. Możliwości realizacji chodnika nikt nie zweryfikował chociaż stanowi istotną część projektu.


35(40)/2015

Interpelacja nr 35(40) z dnia 31.03.2015 w sprawie usunięcia śmieci z miejskiej działki w rejonie skrzyżowania ulicy Pomiechowskiej i ulicy Paczkowskiej 

Odpowiedź Naczelnika Wydziału Ocrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer z dnia 17.04.2015 na interpelację nr 35(40)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Śmieci zostały wywiezione z przedmiotowego miejsca. Niestety kilka dni później rozpoczęło się gromadzenie nowych śmieci w tym miejscu.


34(39)/2015

Interpelacja nr 34(39) z dnia 31.03.2015 w sprawie uregulowania nazewnictwa jednej z ulic w osiedlu Sadul  

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 17.04.2015 w sprawie przekazania interpelacji nr 34(39)/2015 do Biura Geodezji i Katastru

Odpowiedź z dnia 8.05.2015 na interpelację nr 34(39)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Sprawa została przekazana do Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego w Radzie m.st. Warszawy. W październiku 2015 roku Rada Dzielnicy Wawer pozytywnie zaopiniowała zmianę nazwy ulicy na faktycznie używaną czyli Patriotów.


33(38)/2015

Interpelacja nr 33(38) z dnia 31.03.2015 w sprawie uzasadnienia budowy ulicy Południowej na odcinku od ul. Wacława Wojtyszki do ul. Skalnicowej 

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 03.06.2015 na interpelację nr 33(38)/2015

Pismo z dnia 09.09.2015 z prośbą o uzupełnienie i wyjaśnienie odpowiedzi z dnia 03.06.2015 na interpelację nr 33(38)

STATUS: oczekuję na odpowiedź

PODSUMOWANIE: Nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi w części związanej z własnością działek, wydanymi warunkami zabudowy i pozwoleniami na budowę.


32(37)/2015

Interpelacja nr 32(37) z dnia 31.03.2015 w sprawie publikowania na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Wawer dokumentacji z działalności Rad Osiedli w dzielnicy Wawer 

Odpowiedź Naczelnika Wydziału Promocji Kultury i Sportu z dnia 24.04.2015 na interpelację nr 32(37)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: W odpowiedzi na interpelację można przeczytać, iż kwestia publikowania dokumentacji z z działalności rad osiedlowych może stać się co najwyżej tematem rozważań Rady Dzielnicy Wawer. W aktualnym rozkładzie „sił” w Radzie Dzielnicy nie wróżyłbym niestety dobrze temu pomysłowi. Ciekawe, że np. w temacie publikowania na stronie internetowej urzędu informacji o działalności Wawerskiego Centrum Kultury nie było potrzebne „rozważanie tego przez Radę Dzielnicy”.


31(36)/2015

Interpelacja nr 31(36) z dnia 31.03.2015 w sprawie wycięcia drzew iglastych przy przejściu dla pieszych w ulicy Lucerny na wysokości ulicy Mydlarskiej

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 17.04.2015 w sprawie przekazania interpelacji nr 31(36)/2015 do Zarządu Oczyszczania Miasta

Odpowiedź Zarządu Oczyszczania Miasta z dnia 22.05.2015 na interpelację nr 31(36)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: W praktyce drzewa lekko podcięto zamiast wyciąć je w całości.


30(35)/2015

Interpelacja nr 30(35) z dnia 31.03.2015 w sprawie budowy ulicy Paczkowskiej na odcinku od ul. Pomiechowskiej do ul. Mrówczej

Odpowiedź z dnia 25.05.2015 na interpelację nr 30(35)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Z uwagi na protesty mieszkańców co do przebiegu tej ulicy stanowisko Zarządu Dzielnicy Wawer jest takie, że najpierw musi zostać uchwalony MPZP obszaru Sadul. Dopiero wtedy, czyli jakby po akceptacji mieszkańców co do przebiegu ulicy będzie można tą inwestycję wprowadzić do załącznika budżetowego. Do sprawdzenia w terminie późniejszym (po uchwaleniu MPZP SADUL).


29(34)/2015

Interpelacja nr 29(34) z dnia 31.03.2015 w sprawie wycinki drzew i nawiezienia gruzu na działce nr 117 z obrębu 3-12-08 przy ul. Szczytnowskiej

Pismo z dnia 23.04.2015 w sprawie przekazania interpelacji nr 29(34) do Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy.

Odpowiedź z dnia 09.06.2015 na interpelację nr 29(34)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: W wyniku oględzin nie stwierdzono wycinki drzew ani nawiezienia gruntu  – chodziło jedynie o wyrównanie gruntu. Sprawa nie wymaga zatem kontynuacji.


28(33)/2015

Interpelacja nr 28(33) z dnia 31.03.2015 w sprawie usuwania ogłoszeń i reklam ze słupów elektrycznych, latarń i drzew

Odpowiedź z dnia 23.04.2015 na interpelację nr 28(33)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Niestety Urząd Dzielnicy Wawer nie zamierza usuwać ogłoszeń i reklam m.in ze słupów elektrycznych i wskazuje, iż w przypadku słupów elektrycznych powinna to robić firma RWE Stoen, a w przypadku latarni Zarząd Oczyszczania Miasta. Oddzielnymi interpelacjami zwrócę się w tej sprawie do wskazanych podmiotów.


27(32)/2015

Interpelacja nr 27(32) z dnia 31.03.2015 w sprawie uregulowania przebiegu i nazewnictwa ulic: Kosmatki, Stoczniowców oraz  gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 17.04.2015 w sprawie przekazania interpelacji nr 27(32)/2015 do Biura Geodezji i Katastru

Odpowiedź z dnia 8.05.2015 na interpelację nr 27(32)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Sprawa została przekazana do Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego w Radzie m.st. Warszawy. Do sprawdzenia w terminie późniejszym.


26(31)/2015

Interpelacja nr 26(31) z dnia 31.03.2015 w sprawie wyłączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i alei gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego 

Pismo Naczelnika Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Wawer z dnia 10.04.2015 w sprawie przekazania interpelacji nr 26(31)/2015 do Zarządu Dróg Miejskich

Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich z dnia 28.04.2015 na interpelację nr 26(31)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Poinformowano mnie, iż decyzję o wyłączeniu przedmiotowej sygnalizacji świetlnej może podjąć jedynie Inżynier Ruchu m.st. Warszawy oraz że w ostatnim czasie dokonano korekt działania tej sygnalizacji.


25(30)/2015

Interpelacja nr 25(30) z dnia 31.03.2015 w sprawie budowy łącznika rowerowego pomiędzy ulicą Henryka Łasaka a ulicą Generała Tadeusza Bora-Komorowski

Odpowiedź Naczelnika Wydziału Inwestycji z dnia 7.05.2015 na interpelację nr 25(30)/2015

Pismo z dnia 17.08.2015 do Pełnomocnika Prezydenta m..st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej z prośbą o podjęcie działań w sprawie budowy przedmiotowej ścieżki rowerowej

Odpowiedź Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komuikacji rowerowej do Urzędu Dzielnicy Wawer z prośbą o podjęcie działań w sprawie budowy ścieżki rowerowej

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: To Urząd i Zarząd Dzielnicy Wawer musi być inicjatorem budowy tego łącznika rowerowego. Do sprawdzenia w terminie późniejszym.


24(29)/2015

Interpelacja nr 24(29) z dnia 31.03.2015 w sprawie odbioru odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej w dzielnicy Wawer

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 17.04.2015 w sprawie przekazania interpelacji nr 24(29)/2015 do Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Odpowiedź Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 7.05.2015 na interpelację nr 24(29)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Odpowiedzi Pani Jolanty Krzywiec z Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi są naprawdę irytujące – ta Pani w ogóle nie odpowiada na zadane pytania/postulaty. W interpelacji wnioskowałem o odbiór odpadów zielonych bezpośrednio z posesji, a BGOK odpowiada mętnie, że zbiórka odpadów zielonych w 2015 to nie to samo co w 2014. Z początkiem maja ostatecznie zmieniono system odbioru odpadów zielonych na odbiór „spod bramy”… niestety tylko raz w miesiącu!


23(28)/2015

Interpelacja nr 23(28)/2015 z dnia 11.03.2015 w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Węglarskiej

Odpowiedź z dnia 27.03.2015 na interpelację nr 23(28)/2015

Pismo z dnia 21.04.2015 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 23(28)/2015

Odpowiedź z dnia 30.10.2015 z uzupełnieniem odpowiedzi na interpelację

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Urząd nie mówi nie. Informuje, iż ewentualnie chodnik w Węglarskiej mógłby być wyremontowany w 2016 roku ze środków remontowych. Traktuję zatem to pismo optymistycznie i z nadzieją będę wyczekiwał 2016 roku.


22(27)/2015

Interpelacja nr 22(27)/2015 z 11.03.2015 w sprawie usunięcia banerów reklamowych z ogrodzenia miejskiej działki przy ul. Mrówczej

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 20.03.2015 w sprawie przekazania interpelacji nr 22(27)/2015 do Biura Gospodarki Nieruchomościami

Odpowiedź z dnia 31.03.2015 na interpelację nr 22(27)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Nielegalne banery reklamowe zostały usunięte w dniu 25.03.2015


21(26)/2015

Interpelacja nr 21(26)/2015 z 28.02.2015 w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Rogatkowej

Odpowiedź Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Wawer na interpelację nr 21(26) z dnia 28.02.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Wanda Krzemińska w odpowiedzi na moją interpelację w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Rogatkowej poinformowała iż „wzmożony ruch samochodowy w przedmiotowych ulicach wynika z niedostosowania się kierowców do wytyczonych objazdów”. Nie można jednak winić kierowców za to, że korzystają z publicznych ulic, będących w utrzymaniu dzielnicy Wawer, a których stan pozostawia wiele do życzenia.


20(25)/2015

Interpelacja nr 20(25)/2015 z 23.02.2015 w sprawie postępowania sądowego związanego z uregulowaniem tytułu prawnego do nieruchomości, na której usytuowany jest plac zabaw przy ul. Wapiennej/Gajowej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer na interpelację nr 20(25) z dnia 23.02.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Sądowa batalia o grunt na którym zlokalizowany jest plac zabaw cały czas trwa i nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy.


19(24)/2015

Interpelacja nr 19(24)/2015 z 20.02.2015 w sprawie uruchomienia przejazdu kolejowego na wysokości ulicy Lucerny na czas budowy tunelu pod torami kolejowymi w Międzylesiu

Odpowiedź na interpelację z dnia 09.03.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Nie zwrócono się nawet do spółki PKP z prośbą o informacje w tej sprawie. Wydział Infrastruktury poinformował w odpowiedzi, iż nieoficjalny termin uruchomienia tymczasowego przejazdu kolejowego to przełom III i IV kwartału 2015 roku. Po pierwsze, nie po to składam interpelację aby dowiadywać się nieoficjalnych rzeczy – poplotkować to ja sobie zawsze mogę z kolegami. Po drugie, nieoficjalnie to ja wiem, iż planowane jest uruchomienie tego przejazdu przed wakacjami, a tu tymczasem mowa jest o przełomie III i IV kwartału. Pomyłka, czy niedosłyszana plotka? Najważniejsze jednak, że przejazd przez tory w Aninie zostanie uruchomiony.


18(23)/2015

Interpelacja nr 18(23)/2015 z 20.02.2015 w sprawie uregulowania stanu prawnego istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w osiedlu Sadul i przekazania jej do eksploatacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie

Odpowiedź Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Wawer na interpelację nr 18(23) z dnia 20.02.2015

Pismo z dnia 1.04.2015 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 18(23) z dnia 20.02.2015

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 21.04.2015 w sprawie przekazania prośby o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 18(23) do MPWiK

Odpowiedź z dnia 12.06.2015 na prośbę o uzupełnienie interpelacji z dnia 01.04.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: MPWiK potwierdziło wolę przejęcia sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul.


17(22)/2015

Interpelacja nr 17(22)/2015 z 10.02.2015 w sprawie odwodnienia ul. Mydlarskiej przy Mydlarskiej 15a

Odpowiedź na interpelację z dnia 25.02.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Wydział Infrastruktury poinformował, iż w tym miejscu znajduje się już studnia chłonna i w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona weryfikacja jak szybko woda w tym miejscu jest odprowadzana. Do sprawdzenia w takim razie w terminie późniejszym czym ta weryfikacja się zakończyła bo to, że woda stoi tam po każdym deszczu dosyć długo to wiem na pewno. Do sprawdzenia w terminie późniejszym.


16(21)/2015

Interpelacja nr 16(21)/2015 z 10.02.2015 w sprawie konserwacji kanału Nowe Ujście

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Inspektorat Warszawa w sprawie przekazania interpelacji nr 16(21)/2015

Odpowiedź Wojewódzkiego Zarządu Melioracja i Urządzeń Wodnych w Warszawie z dnia 25.03.2015 (przekazane do mnie w dniu 13.05.2015) na interpelację nr 16(21)/2015

Pismo z dnia 27.05.2015 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 16(21)/2015

Uzupełnienie odpowiedzi na interpelację z dnia 15.06.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: W ostatniej odpowiedzi jest mowa o tym, iż są środki finansowe a problemem jest przejęcie przez dzielnicę Wawer na swój stan kanału Nowe Ujście. Urząd obiecuje radykalne działania w tej sprawie. Mam zatem nadzieję, że za chwilę kanał Nowe Ujście będzie przyzwoicie konserwowany. Do sprawdzenia w terminie późniejszym.


15(20)/2015

Interpelacja nr 15(20)/2015 z 09.02.2015 w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy Patriotów 347

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z informacją o przekazaniu interpelacji nr 15(20)/2015 do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Odpowiedź z dnia 10.04.2015 na interpelację nr 15(20)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Po otrzymaniu odpowiedzi na interpelację utwierdziłem się w przekonaniu, że decyzja o zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej przy Patriotów 347 nie była poprzedzona analizą warunków bezpieczeństwa drogowego w tym miejscu. To nic, że z przejścia korzystają pojedyncze osoby. To nic, że w niedalekim sąsiedztwie, tj, na Lucerny mieszkańcy walczą od lat o sygnalizację świetlną,  bo wypadków było dużo i ruch jest dużo większy.


14(19)/2015

Interpelacja nr 14(19)/2015 z 03.02.2015 w sprawie odwodnienia terenu przy przystanku autobusowym PKP MIĘDZYLESIE 10 w ul. Mrówczej

Odpowiedź na interpelację z dnia 16.02.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Przedmiotowy przystanek został objęty inwestycją budowy tunelu pod torami w Międzylesiu, a w nowej lokalizacji miejmy nadzieję już ten przystanek będzie odpowiednio odwodniony. Ciekawie sformułowana jest odpowiedź na interpelację – mianowicie sugeruje ona, że Urząd Dzielnicy już miał prowadzić prace związane z odwodnieniem tego przystanku, ale „Prowadzenie dalszych prac w rejonie przystanku zostało wstrzymane ze względu na rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową ulicy Zwoleńskiej i Żegańskiej…„. Ciekawe.


13(18)/2015

Interpelacja nr 13(18)/2015 z 03.02.2015 w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na parkingu sklepu Kaufland przy ulicy Korkowej 165A

Pismo z dnia 10.02.2015 w sprawie przekazania interpelacji nr 13(18) do Dyrektora Marketu Kaufland

STATUS: brak odpowiedzi


12(17)/2015

Interpelacja nr 12(17)/2015 z 03.02.2015 w sprawie naprawy uszkodzonej nawierzchni ul. Piechurów na odcinku od ul Kwidzyńskiej do posesji Piechurów 16

Odpowiedź na interpelację z dnia 26.02.2015

Pismo z dnia 18.08.2015 z prośbą o uzupełnienie interpelacji o informację związaną z możliwością realizacji remontu ze środków bieżących

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 14.09.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Nic tylko mydlenie oczu. Najpierw informacja, iż taki remont mógłby być wykonany w ramach środków bieżących na 2015 rok, a potem, że dzielnicy Wawer nie stać na taki remont. Do sprawdzenia w terminie późniejszym.


11(16)/2015

Interpelacja nr 11(16)/2015 z 03.02.2015 w sprawie przebudowy ciągu pieszego w ulicy Mrówczej na odcinku od ul. Lucerny do ul. Zwoleńskiej na ciąg pieszo-rowerowy

Odpowiedź na interpelację z dnia 26.02.2015

Pismo z dnia 18.08.2015 z prośbą o uzupełnienie interpelacji o opinię komunikacyjną Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy

Odpowiedź z dnia 25.09.2015 na pismo z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: W pierwszej odpowiedzi poinformowano mnie, iż zakres zmian koniecznych do wprowadzenia przy realizacji ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Mrówczej określić może opinia komunikacyjna wydana przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy. Zrozumiałem to tak, że poproszono o taką opinię. Odpytałem w dniu 18.08.2015 o tą opinię i o możliwość wykonania ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Mrówczej. W tej drugiej odpowiedzi poinformowano mnie, iż nikt jednak o taką opinię nie poprosił bowiem nie ma środków na wykonanie takiego zadania inwestycyjnego. Do sprawdzenia/ponowienia w terminie późniejszym.


10(15)/2015

Interpelacja nr 10(15)/2015 z 23.01.2015 w sprawie zmiany miejsca usytuowania przystanku autobusowego LUCERNY04

Pismo Wydziału Infrastruktury z dnia 11.02.2015 informujące o podobnej interpelacji Rady Osiedla Zerzeń

Pismo do Zarządu Transportu Miejskiego z dnia 27.02.2015 w sprawie przeniesienia przystanku LUCERNY04

Odpowiedź z dnia 02.04.2015 na pismo z dnia 27.02.2015 w sprawie przeniesienia przystanku LCUERNY04

Odpowiedź na interpelację z dnia 04.03.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: ZTM uznało przeniesienie przystanku LUCERNY04 za w pełni zasadne, jednak nie ma na to pieniędzy. ZTM poinformowało, iż dołoży starań aby przystanek LUCERNY04 został przeniesiony w ramach budowy kanalizacji w ulicy Lucerny przez MPWiK


9(14)/2015

Interpelacja nr 9(14)/2015 z 14.01.2015 w sprawie udostępnienia wykazu ulic na terenie dzielnicy Wawer wraz ze wskazaniem zarządcy ulicy

Odpowiedź z dnia 26.03.2015 na interpelację nr 9(14)/2015

Załącznik do odpowiedzi na interpelację z dnia 26.03.2015 z wykazem ulic w utrzymaniu dzielnicy Wawer

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Uzyskałem wykaz ulic będących w utrzymaniu dzielnicy Wawer. W sprawie ulic będących w utrzymaniu ZDM odesłano mnie do strony internetowej zdm.waw.pl


8(13)/2015

Interpelacja nr 8(13)/2015 z 14.01.2015 w sprawie złej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie osiedla Sadul, w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Pismo Wydziału Infrastruktury do MPWiK z dnia 02.02.2015 w sprawie złej jakości wody w osiedlu Sadul

Odpowiedź na interpelację z dnia 10.03.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: MPWIK wskazało 3 drobne inwestycje związane z połączeniem sieci wodociągowej w osiedlu Sadul w układ pierścieniowy. Intuicyjnie wydaje się to niewystarczające z uwagi na dużą liczbę istniejących zakończeń sieci wodociągowej w osiedlu Sadul bez połączenia w układ pierścieniowy. Jednocześnie MPWIK poinformowało, iż przeprowadza analizę w sprawie możliwości wykonania dodatkowych połączeń sieci wodociągowej. W terminie późniejszym mam zamiar zapytać o wyniki tej analizy. W całości do sprawdzenia w terminie późniejszym.


7(12)/2015

Interpelacja nr 7(12)/2015 z 14.01.2015 w sprawie samowolnie budowanych odgrodzeń ulicy Cylichowskiej

Pismo z dnia 10.02.2015 w sprawie przekazania pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji oraz w sprawie przekazania sprawy do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

Odpowiedź na interpelację z dnia 23.02.2015

Pismo z dnia 20.03.2015 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 7(12)/2015 z dnia 14.01.2015

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 27.04.2015 na interpelację nr 7(12)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Prowizoryczne odgrodzenia uniemożliwiające przejście pieszym zostało usunięte. Na początku wydawało się, że nie można tej samowolki usunąć, ale po wysłaniu przeze mnie prośby o dodatkowe wyjaśnienia okazało się, że jednak można.  Niestety nie udało się wywalczyć chodnika. Ulica Cylichowska naprawdę potrzebuje kompleksowego remontu/przebudowy.


6(11)/2015

Interpelacja nr 6(11)/2015 z 14.01.2015 w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Lucerny

Pismo Zarządu Dzielnicy Wawer z 29.01.2015 do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie przekazania interpelacji nr 6(11)/2015

Odpowiedź na interpelację z dnia 25.02.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Uzyskałem informację, znaną wcześniej z ustnego przekazu, iż w 2015 roku zostaną wybudowane azyle przy przejściach dla pieszych w ulicy Lucerny. Potwierdzono niestety, iż nie jest przewidywana budowa sygnalizacji świetlnej w ulicy Lucerny.


5(10)/2015

Interpelacja nr 5(10)/2015 z 14.01.2015 w sprawie otwarcia nowego budynku przedszkola przy ul. Kadetów 15a

Odpowiedź na interpelację z dnia 10.02.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Uzyskałem informację, iż przedszkole zgodę na użytkowanie z dnie 4.02.2015. W sprawie nawierzchni placu zabaw uzyskałem zapewnienie, iż zostanie ono naprawione w ramach gwarancyjnych prac konserwacyjnych.


4(9)/2015

Interpelacja nr 4(9)/2015 z 14.01.2015 w sprawie budowy sieci wodociągowej do posesji zlokalizowanych przy ul. Lucerny

Pismo z 20.01.2015 w sprawie zgłoszenia do planów inwestycyjnych MPWiK budowy wodociągu w ul. Lucerny

Odpowiedź na interpelację z dnia 30.01.2015 będące zgłoszeniem do planów inwestycyjnych MPWiK wodociągu w ul. Lucerny

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Budowa wodociągu w ulicy Lucerny na przedmiotowym odcinku została zgłoszona do planów inwestycyjnych MPWiK


3(8)/2015

Interpelacja nr 3(8)/2015 z 14.01.2015 w sprawie poszerzenia mostu nad kanałem Nowe Ujście w ulicy Lucerny

Pismo Wydziału Inwestycji Urzędu Dzielnicy Wawer do Zarządu Dróg Miejskich z dnia 9.02.2015 w sprawie przekazania interpelacji nr 3(8)/2015

Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich z 12.05.2015 na interpelację nr 3(8)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: ZDM zadeklarowało przebudowę mostku nad kanałem Nowe Ujście wraz z budową ścieżki rowerowej w latach 2015/2016. Telefonicznie zostałem dodatkowo poinformowany, iż nie nastąpi to wcześniej niż po zakończeniu budowy tunelu w Międzyelsiu (przypom. – data zakończenia budowy tunelu to listopad 2016).


2(7)/2015

Interpelacja nr 2(7)/2015 z 14.01.2015 w sprawie ścieżki rowerowej w budowanym tunelu pod przejazdem kolejowym w osiedlu Międzylesie

Odpowiedź Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie z dnia 12.03.2015 na interpelację nr 2(7)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Z odpowiedzi na interpelację wnioskuję, że możliwe byłoby zbudowanie ścieżki rowerowej w tunelu „z głową” tj. również z pochylnią po stronie wschodniej – wymagałoby to jednak wykupienia większego terenu pod budowę. Ciekawostką jest to, że rozwiązanie bez wyjazdu ścieżki rowerowej po stronie wschodniej zaakceptowała na etapie konsultacji dzielnica Wawer. ZMID podsumowuje jednak, że nie ma żadnej alternatywy dla przebiegu ścieżki rowerowej  i stwierdza, iż dalsze rozważania byłyby bezprzedmiotowe.


1(6)/2015

Interpelacja nr 1(6)/2015 z 7.01.2015 w sprawie zbyt małej częstotliwości odbioru śmieci komunalnych z niektórych posesji w osiedlach Zerzeń i Wawer na przełomie 2014 i 2015 roku

E-mail do Zarządu Dzielnicy Wawer w sprawie braku odbioru śmieci

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 13.01.2015 w sprawie przekazania mojego maila odnośnie braku odbioru śmieci

Odpowiedź Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi  z dnia 13.02.2015 na interpelację nr 1(6)/2015

Pismo z 12.03.2015 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 1(6)/2015 z dnia 7.01.2015

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 31.03.2015 w sprawie przekazania prośby o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację

Odpowiedź Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 13.04.2015 z uzupełnieniem odpowiedzi z dnia 13.02.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Nie uzyskałem odpowiedzi na zadawane pytania związane z tym, dlaczego nie dotrzymano minimalnych terminów odbioru śmieci komunalnych na przełomie 2014 i 2015 roku. Dalszą korespondencję w tej sprawie uznałem za bezcelową gdyż otrzymuję odpowiedzi zupełnie wymijające tzn, nie odpowiadające na moje pytania. P. Jolanta Krzywiec, p.o. Dyrektora BGOK pierwotnie odpowiadała, iż wynikało to z aktualizacji harmonogramu odpadów i że to wina mieszkańców iż nie zapoznali się z nowymi harmonogramami. W uzupełnieniu odpowiedzi skupiła się na uświadomieniu mnie o tym, iż PPHU Lekaro Jolanta Zagórska poinformowało o zmianie harmonogramu odbioru odpadów wcześniej i w związku z tym żadnego problemu nie ma.


5/2014

Interpelacja nr 5/2014 z 22.12.2014 w sprawie liczby brakujących miejsc w publicznych placówkach przedszkolnych w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Odpowiedź Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Wawer z dnia 13.01.2015 na interpelację 5/2014

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Uzyskałem informację, o którą prosiłem, dotyczącą liczby miejsc w publicznych placówkach przedszkolnych.


4/2014

Interpelacja nr 4/2014 z 22.12.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru Sadul

Odpowiedź Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego z dnia 22.01.2015 na interpelację nr 4/2014

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Jedynym konkretem zawartym w odpowiedzi na interpelację jest to, że wpłynęło 489 uwag do projektu MPZP Sadul. Rozstrzygnięcia uwag dotychczas rozpatrzonych nie zostaną opublikowane bowiem według osobliwej interpretacji Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, właściwa ustawa, o ile przewiduje termin rozstrzygnięcia uwag (21 dni od zakończenia ich zbierania), to nie przewiduje terminu ich publikacji. Nie wiadomo zatem dalej kiedy będzie kolejny ruch w sprawie projektu MPZP Sadul.


3/2014

Interpelacja nr 3/2014 z 22.12.2014 w sprawie usunięcia banerów reklamowych na ogrodzeniu kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. Skalnicowej w osiedlu Nadwiśle

Pismo Zarządu Dzielnicy Wawer do Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy dla dzielnicy Wawer z 31.12.2014 w sprawie przekazania interpelacji nr 3/2014

Odpowiedź OSiR-u z dnia 14.01.2015 na interpelację nr 3/2014

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Przedmiotowe banery reklamowe zniknęły z ogrodzenia ośrodka przy Skalnicowej.


2/2014

Interpelacja nr 2/2014 z 8.12.2014 w sprawie miejsc do parkowania dla samochodów przy nowym budynku Przedszkola nr 348 przy ul. Kadetów 

Odpowiedź Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Wawer z dnia 5.01.2015r. na interpelację nr 2/2014

Pismo z 19.01.2015 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 2/2014

Pismo Wydziału Inwestycji do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 06.02.2015 w sprawie miejsc parkingowych przy Przedszkolu nr 348

Pismo Wydziału Inwestycji do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z dnia 11.02.2015 w sprawie miejsc parkingowych przy Przedszkolu nr 348

Odpowiedź na interpelację z dnia 24.02.2015

Załącznik do odpowiedzi na interpelację z dnia 24.02.2015 z mapą terenu

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Uzyskałem informację, iż toczy się spór sądowy o teren zlokalizowany bezpośrednio przy wybudowanym przedszkolu pomiędzy ZGN/dzielnica Wawer a WSH „Fala”. Chodzi o działkę, na której stoi budynek byłej szkoły w osiedlu Las. Po zakończeniu sporu sądowego ewentualny parking mógłby zostać wykonany w przedmiotowym miejscu po wyburzeniu tego budynku. Innych miejsc na wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy nowym przedszkolu nie ma.


1/2014

Interpelacja nr 1/2014 z 8.12.2014 w sprawie ustawienia wiat przystankowych na wyremontowanych odcinkach Traktu Lubelskiego

Pismo Zarządu Dzielnicy Wawer do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie z 22.12.2014 w sprawie przekazania interpelacji nr 1/2014

E-mail z 23.12.2014 do burmistrza Łukasza Jeziorskiego w sprawie dalszego postępowania z Interpelacją nr 1/2014

Odpowiedź Zarządu Transportu Miejskiego z 9.01.2015 na interpelację nr 1/2014

Pismo z 20.01.2015 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 1/2014

Pismo Zarządu Dzielnicy Wawer z 26.01.2015 w sprawie przekazania do ZTM prośby o uzupełnienie interpelacji nr 1/2014

Uzupełniona odpowiedź ZTM z dnia 13.02.2015

Pismo Zarządu Transportu Miejskiego z dnia 22.05.2015 w sprawie wyników analizy podkładów geodezyjnych otrzymanych z MPWiK

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Efektem interpelacji jest przekazanie przez MPWIK S.A. do ZTM tzw. powykonawczych podkładów geodezyjnych, na podstawie których można było dokonać sprawdzenia czy w danej lokalizacji może być posadowiona wiata przystankowa.  ZTM po wykonaniu takiej weryfikacji stwierdził, iż jedynie przystanki ZERZEŃ01 oraz KOMBAJNISTÓW01 można wyposażyć w wiaty przystankowe. Przystanki te zostały zakwalifikowane do listy przystanków, na których w najbliższym czasie będzie można posadowić  wiaty zdemontowane z innych przystanków.