Zapytania

Poniżej znajduje się lista moich zapytań jako radnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w kadencji 2014-2018.


1(13)/2017

Zapytanie nr 1(13)/2017 z dnia 8.02.2017 w sprawie wykazu budynków komunalnych w dzielnicy Wawer wraz ze wskazaniem sposobu ogrzewania

Odpowiedź Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z dnia 2.03.2017


8(12)/2016

Zapytanie nr 8(12)/2016 z dnia 16.11.2016 w sprawie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę dla działki 26/1 z obrębu 3-11-32

Odpowiedź Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer z dnia 30.11.2016


7(11)/2016

Zapytanie nr 7(11)/2016 z dnia 23.05.2016 w sprawie aktualnej klasyfikacji jeziora Łacha Zbytki w osiedlu Zerzeń

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 31.05.2016 przekazujące zapytanie do Biura Geodezji i Katastru

Odpowiedź Biura Geodezji i Katastru z dnia 06.06.2016


6(10)/2016

Zapytanie nr 6(10)/2016 z dnia 13.04.2016 w sprawie planowanej zabudowy wielorodzinnej w osiedlu Sadul

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 02.05.2016


5(9)/2016

Zapytanie nr 5(9)/2016 z dnia 27.01.2016 w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul w dzielnicy Wawer

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 8.02.2016 przekazujące zapytanie do MPWiK

Odpowiedź MPWiK z dnia 25.03.2016


4(8)/2016

Zapytanie nr 4(8)/2016 z dnia 27.01.2016 w sprawie rezerwy terenu pod ulicę łączącą ul. Jeziorową z ul. Bronowską

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 22.02.2016 na zapytanie nr 4(8)/2016


3(7)/2016

Zapytanie nr 3(7)/2016 z dnia 27.01.2016 w sprawie inwestycji zabudowy wielorodzinnej przy ul. Południowej

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 22.02.2016 na zapytanie nr 3(7)/2016


2(6)/2016

Zapytanie nr 2(6)/2016 z dnia 27.01.2016 w sprawie możliwości remontu ul. Trakt Lubelski bezpośrednio po budowie odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 8.02.2016 przekazujące interpelację do MPWiK

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 8.02.2016 przekazujące interpelację do ZDM

Odpowiedź ZDM-u z dnia 4.03.2016 na Zapytanie nr 2(6)/2016

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 8.02.2016 przekazujące interpelację do ZMID

Odpowiedź MPWiK z dnia 25.03.2016 na Zapytanie nr 2(6)/2016

Odpowiedź ZMID z dnia 31.03.2016 na Zapytanie nr 2(6)/2016


1(5)/2016

Zapytanie nr 1(5)/2016 z dnia 27.01.2016 w sprawie działki o numerze ewidencyjnym 67/2 z obrębu 3-11-32

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 9.02.2016 przekazujące interpelację do BGN

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 9.02.2016 przekazujące interpelację do MPWiK

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 9.02.2016 przekazujące interpelację do WOŚ

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 9.02.2016 przekazujące interpelację do ZWAR

Odpowiedź BGN-u z dnia 18.02.2016 na zapytanie nr 1(5)/2016

Odpowiedź z WOŚ z dnia 18.02.2016 na zapytanie nr 1(5)/2016

Odpowiedź z MSM ZWAR z dnia 26.02.2016 na zapytanie nr 1(5)/2016

Odpowiedź MPWiK z dnia 25.03.2016 na zapytanie nr 1(5)/2016


4/2015

Zapytanie nr 4/2015 z dnia 25.11.2015 w sprawie działek o numerach ewidencyjnych 8/1, 8/2, 9/1 i 9/2 z obrębu 3-11-41 w osiedlu Sadul

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 11.01.2016 an zapytanie nr 4/2015


3/2015

Zapytanie nr 3/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie odwodnienia ulicy Lucerny

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer przekazujące zapytanie 3/2015 do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich z dnia 9.11.2015 na zapytanie nr 3/2015


2/2015

Zapytanie nr 2/2015 z dnia 17.06.2015 w sprawie budowy skrzyżowania ulicy Zwoleńskiej i ulicy Rogatkowej

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 06.07.2015 na zapytanie nr 2/2015


1/2015

Zapytanie nr 1/2015 z dnia 06.05.2015 w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej 33

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 21.05.2015 na zapytanie nr 1/2015


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>