Interpelacje 242 – 3005(267)/2020

Interpelacja nr 18(262) z dnia 30.12.2019 w sprawie


4(266)/2020

Interpelacja nr 18(262) z dnia 30.12.2019 w sprawie


3(265)/2020

Interpelacja nr 18(262) z dnia 30.12.2019 w sprawie


2(264)/2020

Interpelacja nr 18(262) z dnia 30.12.2019 w sprawie


1(263)/2020

Interpelacja nr 1(263) z dnia 30.12.2019 w sprawie aktualnego statusu realizacji projektu budżetu obywatelskiego pn. „Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptruck dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej / Piechurów Międzylesie / Anin / Sadul”

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z 4 marca 2020 roku na interpelację nr 1(263)/2020


18(262)/2019

Interpelacja nr 18(262) z dnia 30.12.2019 w sprawie uregulowania prawnego nieruchomości niezbędnych do realizacji sieci wodociągowych i kanalizacynjych w osiedlu Sadul


17(261)/2019

Interpelacja nr 17(261) z dnia 12.12.2019 w sprawie budowy niezgodnej z planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. Lucerny na terenie osiedla Sadul


16(260)/2019

Interpelacja nr 16(260) z dnia 18.11.2019 w sprawie aktualnego stanu przygotowań inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w osiedlu Sadul

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z 12 grudnia 2019 na interpelację nr 16(260)/2019

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: W dalszym ciągu ślimaczą się procedury administracyjne po stronie MPWiK. Jest kilka działek o nieuregulowanym statusie odnośnie których poprosiłem Urząd Dzielnicy Wawer o ich pilne uregulowanie.


15(259)/2019

Interpelacja nr 15(259) z dnia 16.10.2019 w sprawie zgłoszenia do planów inwestycyjnych MPWiK budowy sieci wodociągowej w ulicy dojazdowej Trakt Lubelski 349 – 349F

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 28.10.2019 na interpelację nr 15(259)/2019

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Dziwne, że było to zgłoszone wcześniej, bo nie ma takiej inwestycji w aktualnie planie inwestycyjnym MPWiK.


14(258)/2019

Interpelacja nr 14(258) z dnia 12.09.2019 w sprawie konieczności oceny stanu technicznego instalacji zawierających azbest


13(257)/2019

Interpelacja nr 13(257) z dnia 12.09.2019 w sprawie nielegalnej budowy i wycinki drzew na obszarze leśnym w osiedlu Międzylesie


12(256)/2019

Interpelacja nr 12(256) z dnia 31.07.2019 w sprawie kompleksowej naprawy skrzyżowania ul. Węglarskiej i ul. Lucerny


11(255)/2019

Interpelacja nr 11(255) z dnia 12.06.2019 w sprawie stanu realizacji drogi dla rowerów oraz poszerzenia mostka w ciągu ulicy Lucerny


10(254)/2019

Interpelacja nr 10(254) z dnia 12.06.2019 w sprawie jakości usług odbioru śmieci komunalnych na terenie dzielnicy Wawer


9(253)/2019

Interpelacja nr 9(253) z dnia 30.05.2019 w sprawie uruchomienia zlewni ścieków przyjmującej nieczystości ciekłe w dni wolne od pracy


8(252)/2019

Interpelacja nr 8(252) z dnia 24.05.2019 w sprawie zamkniętego placu zabaw przy ul. Korkowej

PODSUMOWANIE: xxx


7(251)/2019

Interpelacja nr 7(251) z dnia 08.05.2019 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w osiedlu Sadul

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 08.05.2019 na interpelację nr 7(251)/2019

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: xxx


6(250)/2019

Interpelacja nr 6(250) z dnia 17.04.2019 w sprawie realizacji efektywnego odwodnienia w rejonie posesji przy ul. Gajowej 8 i 10

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 26.04.2019 na interpelację nr 6(250)/2019

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: xxx


5(249)/2019

Interpelacja nr 5(249) z dnia 17.04.2019 w sprawie określenia maksymalnej wysokości żywopłotów na granicach działek

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 26.04.2019 na interpelację nr 5(249)/2019

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 23.05.2019 na interpelację nr 5(249)/2019

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: xxx


4(248)/2019

Interpelacja nr 4(248) z dnia 17.04.2019 w sprawie braku możliwości realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nadwiślu

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 09.05.2019 na interpelację nr 4(248)/2019

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: xxx


3(247)/2019

Interpelacja nr 3(247) z dnia 11.02.2019 w sprawie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 7.03.2019 na interpelację nr 3(247)/2019

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: xxx


2(246)/2019

Interpelacja nr 2(246) z dnia 11.02.2019 w sprawie zaniechanej budowy i drogi dojazdowej przy posesjach Trakt Lubelski 349 do 349F

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 26.02.2019 na interpelację nr 2(246)/2019

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: xxx


1(245)/2019

Interpelacja nr 1(245) z dnia 11.02.2019 w sprawie działań związanych z ochroną Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 27.02.2019 na interpelację nr 1(245)/2019

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: xxx


3(244)/2018

Interpelacja nr 3(244) z dnia 3.12.2018 w sprawie aktualnego statusu sprawy sądowej związanej z placem zabaw przy ul. Gajowej

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 20.12.2018 na interpelację nr 3(244)/2018

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Wszystko skończyło siędobrze. Działka pod placem zabaw przy ul. Gajowej została prawomocnie odzyskana.


2(243)/2018

Interpelacja nr 2(243) z dnia 3.12.2018 w sprawie budowy wodociągu w ulicy Chodzieskiej

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 7.02.2019 na interpelację nr 2(243)/2018

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 12.02.2019 na interpelację nr 2(243)/2018

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Plan inwestycyjny to plan inwestycyjny i najwidoczniej nie ma woli do jego zmiany w taki sposób, aby w pierwszej kolejności realizować te najbardziej sensowne inwestycje.


1(242)/2018

Interpelacja nr 1(242) z dnia 3.12.2018 w sprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych podczas budowy kanalizacji w ul. Lucerny

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 17.12.2018 na interpelację nr 1(242)/2018

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Interwencja przyniosła, przynajmniej częściowo, skutek w postaci poprawy bezpieczeństwa pieszych w ul. Lucerny