Interpelacje 51 – 100

Poniżej znajduje się lista moich interpelacji (od 51 do 100) jako radnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w kadencji 2014-2018 wraz z korespondencją z nimi związaną. Każdą interpelację, po uzyskaniu odpowiedzi, opatruję podsumowaniem zawierającym skrótowe wnioski wynikające z uzyskanej odpowiedzi. Podsumowania są najczęściej napisane w sposób zakładający znajomość treści samej interpelacji i pism z nią związanych.

Wszystkie moje interpelacje dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej.


11(100)/2016

Interpelacja nr 11(100) z dnia 9.03.2016 w sprawie poprawy jakości wody w osiedlu Sadul w dzielnicy Wawer

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 18.03.2016 przekazujące interpelację do MPWiK

Odpowiedź MPWiK z dnia 16.04.2016 na interpelację nr 11(100)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Pokazuje się na horyzoncie nadzieja na poprawę jakości wody w osiedlu Sadul


10(99)/2016

Interpelacja nr 10(99) z dnia 22.02.2016 w sprawie budowy wiaty przystankowej na przystanku osobowym Warszawa – Anin

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 14.03.2016 przekazujące interpelację do PKP

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer i PKP z dnia 12.04.2016 a interpelację nr 10(99)/2016

Załącznik do odpowiedzi na interpelację

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Patrząc na przedstawiony projekt  muszę przyznać, że pierwotnie wyobrażałem sobie na tym przystanku niemal identyczną wiatę modernistyczną jak te zabytkowe na innych stacjach, w którym docelowo mógłby być uruchomiony np. punkt obsługi ZTM.  PKP prezentuje nam w to miejsce dwie, co prawda małe wiatki, ale jednak nawiązaujące do tych przedwojennych wiat modernistycznych.


9(98)/2016

Interpelacja nr 9(98) z dnia 22.02.2016 w sprawie organizacji spotkania informacyjnego na temat budowy Południowej Obwodnicy Warszawy

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 4.03.2016 na interpelację 9(98)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Okazuje się, że można zorganizować spotkanie na temat budowy POW dla wawerskiego odcinka. Szkoda, że Wawer tak często jest na końcu.


8(97)/2016

Interpelacja nr 8(97) z dnia 17.02.2016 w sprawie zmiany nazwy zespołu przystanków „Ośrodek Szkoleniowy” na skrzyżowaniu ulic Trakt Lubelski / Skalnicowa

Pismo z dnia 24.02.2016 w sprawie przekazania interpelacji do Zarządu Transportu Miejskiego

Odpowiedź ZTM-u z dnia 15.03.2016 na interpelację nr 8(97)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Sprawa będzie analizowana (ciekawe kiedy?). Niestety nazwa „Cyklamenów” jest również już zajęta.


7(96)/2016

Interpelacja nr 7(96) z dnia 17.02.2016 w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania linii komunikacji miejskiej nr 142

Odpowiedź ZTM-u z dnia 15.03.2016 na interpelację nr 7(96)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Standardzik w odpowiedzi czyli brak rezerw taborowych.


6(95)/2016

Interpelacja nr 6(95) z dnia 17.02.2016 w sprawie realizacji kanalizacji sanitarnej do posesji Mirtowa 1S i 1D

Pismo Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Wawer z dnia 10.03.2016 przekazujące interpelację do MPWiK

Odpowiedź MPWiK z dnia 25.03.2016 na interpelację nr 6(95)/2016

Pismo z dnia 8.04.2016 z wnioskiem o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację

Odpowiedź Wydziału Infrastruktury z dnia 09.05.2016 na pismo z wnioskiem o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Niezbędna inwestycja kanalizacyjna zostanie zgłoszona do planów inwestycyjnych MPWiK. Mam nadzieję, że zostanie wykonana wkrótce tzn. z realizacją kanalizacji w osiedlu w osiedlu Sadul.


5(94)/2016

Interpelacja nr 5(94) z dnia 27.01.2016 w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza w dzielnicy Wawer

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer na interpelację nr 5(94)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Podano 4 grupy działań: remonty dróg, czyszczenie ulic, nowe obszary zieleni i edukacja ekologiczna i kontrole palenisk. Remontów jest zdecydowanie za mało, czyszczenia ulic w Wawrze jeszcze nigdy nie widziałem, drzew się więcej wycina niż nasadza, o edukacji ekologicznej w Wawrze tez nigdy nie słyszałem, chyba że chodzi o naukę w szkołach w ramach podstawy programowej, a kontrole palenisk dopiero się mają rozpocząć. Jest źle z jakością powietrza w dzielnicy Wawer.


4(93)/2016

Interpelacja nr 4(93) z dnia 27.01.2016 w sprawie stacji pomiaru powietrza w dzielnicy Wawer

Pismo z dnia 24.02.2016 w sprawie przekazania interpelacji do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 14.07.2016 na interpelację nr 4(93)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Dobrze, że nie jest to odpowiedź całkiem na NIE. Mam nadzieję, że w końcu stacja monitorowania powietrza powstanie w dzielnicy Wawer.


3(92)/2016

Interpelacja nr 3(92) z dnia 13.01.2016 w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych w ulicy Lucerny

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 22.01.2016 przekazujące interpelację do Zarządu Dróg Miejskich

Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich z dnia 8.02.2016 na interpelację nr 3(92)/2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Ze względu na ograniczone środki i dużą liczbę zgłoszonych przejść nie wiadomo kiedy zostaną doświetlone przejścia w Lucerny. Liczę na to że audyt owietlenia przejść, który będzie przeprowadzany przez ZDM w najbliższym czasie wskaże potrzebę doświetlenia przejść w ulicy Lucerny.


2(91)/2016

Interpelacja nr 2(91) z dnia 13.01.2016 w sprawie likwidacji strefy ochronnej na terenie sąsiadującym z oczyszczalnią ścieków
w osiedlu Sadul

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 22.01.2016 przekazujące interpelację do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Odpowiedź Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego z dnia 23.02.2016 na interpelację nr 2(91)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Jest duża szansa, że zostanie uchwalony MPZP Sadul i wtedy istniejący teren ochronny oczyszczalni ścieków zostanie przeznaczony zgodnie z tym planem pod zabudowę mieszkaniową.


1(90)/2016

Interpelacja nr 1(90) z dnia 11.01.2016 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer

STATUS: oczekuję na odpowiedź


84(89)/2015

Interpelacja nr 84(89) z dnia 25.11.2015 w sprawie wyrównania i uporządkowania ulicy Paczkowskiej na odcinku od ulicy Pomiechowskiej do ulicy Mrówczej

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 21.12.2015 na interpelację nr 84(89)/2015

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 14.01.2016 na interpelację nr 84(89)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: ZGN dokonał niewielkiego wyrównania tej ulicy. Oczywiście to nie wystarczy. Paczkowska powinna być jak najszybciej utwardzona. Dużo nie trzeba bowiem cały grunt pod tą ulicę jest własnością miasta.


83(88)/2015

Interpelacja nr 83(88) z dnia 25.11.2015 w sprawie realizacji odwodnienia ulicy Lucerny

Pismo Burmistrza Dzielnica Wawer z dnia 7.12.2015 informacją o przekazaniu 83(88)/2015 do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie z dnia 23.12.2015 na interpelację nr 83(88)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: ZDM odpowiada, że przy ulicy Lucerny są przecież rowy odparowalne, a budowa kanalizacji deszczowej to byłaby inwestycja realizowana przez  Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych po znalezieniu środków finansowych. Sprawa odwodnienia przeszkoczyła już od MPWiK, przez ZDM do ZMID. Póki co Lucerny w kwestii odwodnienia pozostaje wiejską arterią.


82(87)/2015

Interpelacja nr 82(87) z dnia 16.11.2015 w sprawie budowy chodnika w ulicy Korynckiej na odcinku od ul. Lucerny do Kanału Wawerskiego

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 8.12.2015 na interpelację nr 82(87)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Sztampowa odpowiedź o tym, iż brak środków finansowych na budowę tego chodnika.


81(86)/2015

Interpelacja nr 81(86) z dnia 12.11.2015 w sprawie obligatoryjnego wprowadzania zapytań i interpelacji radnych oraz wolnych wniosków do porządków obrad sesji Rady Dzielnicy Wawer

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 8.12.2015 na interpelację nr 81(86)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Wprowadzanie interpelacji i zapytań radnych oraz wolnych wniosków do sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych byłoby wyrazem otwartości i dobrej woli wnioskodawców (w tym przypadku Zarządu Dzielnicy Wawer) i nie ma ku temu żadnych przeszkód formalnych i prawnych. Moja interpelacja nie została zresztą przeczytana ze zrozumieniem bowiem w odpowiedzi na nią może przeczytać o niezachowywaniu określonego trybu dla określania porządków obrad sesji. Obligatoryjne wprowadzanie tych dodatkowych punktów do porządków obrad zgodnie z obowiązującymi procedurami nie wiązałoby się przecież z niezachowywaniem określonego trybu dla określania porządków obrad sesji.


80(85)/2015

Interpelacja nr 80(85) z dnia 04.11.2015 w sprawie wycinki drzew w lesie na działce 21/3 z obrębu 3-11-41 w osiedlu Sadul

Pismo z dnia 04.11.2015 do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy w sprawie wstrzymania wycinki drzew

Odpowiedź Lasów Miejskich w Warszawie z dnia 18.11.2015 na pismo z dnia 04.11.2015

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 2.12.2015 informacją o przekazaniu interpelacji nr 80(85) do Lasów Miejskich w Warszawie

Odpowiedź Lasów Miejskich z dnia 17.12.2015 na interpelację nr 80(85)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Specjaliści uspokoili mnie nieco w sprawie tej wycinki. Szerszy komentarz we wpisie: Lasy miejskie uspokajają w sprawie wycinki


79(84)/2015

Interpelacja nr 79(84) z dnia 23.10.2015 w sprawie bieżących napraw gruntowej ulicy Murarskiej

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 12.11.2015 na interpelację 79(84)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Ulica Murarska została nieco poprawiona. Sposób naprawienia drogi poprzez wykorytowanie i uzupełnienie kruszywem w dłuższej perspektywie nie jest jednak wystarczające dla tej drogi i należy wnioskować o jej docelowe utwardzenie.


78(83)/2015

Interpelacja nr 78(83) z dnia 14.10.2015 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej dla posesji od Mydlarska 17B do Mydlarska 17L

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer na interpelację 78(83)/2015 z informacją o wniosku w tej sprawie do Biura Infrastruktury m.st. Warszawy

Pismo z dnia 27.11.2015 do MPWiK w sprawie pilnej realizacji przedmiotowej kanalizacji

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Budowa kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowych posesji została przekazana do Biura Infrastruktury m.st. Warszawy, które to następnie powinno przesłać taki wniosek do MPWiK.


77(82)/2015

Interpelacja nr 77(82) z dnia 07.10.2015 w sprawie ustanowienia „strefy zamieszkania” w ulicy Węglarskiej

Odpowiedź z dnia 28.10.2015 na interpelację nr 77(82)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Wskutek różnych opinii mieszkańców na temat „strefy zamieszkania” oraz tego, że w ulicy Węglarskiej zainstalowano progi zwalaniające póki co odstapiłem od dalszych zabiegów o ustanowienie takiej strefy.


76(81)/2015

Interpelacja nr 76(81) z dnia 07.10.2015 w sprawie rozbudowy ulicy Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. Czarnuszki do granicy miasta stołecznego Warszawy

Odpowiedź Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych z dnia 9.11.2015 na interpelację nr 76(81)/2015

Odpowiedź Biura Rozwoju Miasta na interpelację nr 76(81)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Odpowiedzi niezbyt konkretne ale mam wrażenie że ZMiD i BRW „obudzili się” w temacie tej niezbędnej inwestycji bowiem została ona wpisana  w dniu 10.11.2015 na lata 2021-2030 do tzw. planu wykonawczego do „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 pn. „Budowa ul. Wał Miedzeszyński: od węzła z POW (S2) do płd. granicy miasta”.


75(80)/2015

Interpelacja nr 75(80) z dnia 07.10.2015 w sprawie sprawdzenia legalności funkcjonowania sortowni odpadów przy ul. Kadetów

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 30.10.2015 na interpelację nr 75(80)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Sprawa została podjęta zgodnie z obowiązującymi proceduram iadministracyjnymi.


74(79)/2015

Interpelacja nr 74(79) z dnia 07.10.2015 w sprawie uzupełnienia brakujących krawężników na części wyremontowanego odcinka ul. Mydlarskiej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 28.10.2015 na interpelację nr 74(79)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Dla mnie to zwykłe partactwo, ale okazuje się że można to pogodzić ze sztuką budowlaną.


73(78)/2015

Interpelacja nr 73(78) z dnia 07.10.2015 w sprawie uwzględnienia ścieżki rowerowej i zatok autobusowych w projekcie Traktu Lubelskiego na odcinku od Zwoleńskiej do Borowieckiej

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 15.10.2015 przekazujące interpelację nr 73(78) do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie

STATUS: brak odpowiedzi

PODSUMOWANIE: Mimo braku odpowiedzi na skutek mojego zmobilizowania mieszkańców do pisania pism w tej sprawie do ZMID-u ścieżka rowerowa i zatoki autobusowe zostały uwzględnione w projekcie.


72(77)/2015

Interpelacja nr 72(77) z dnia 30.09.2015 w sprawie remontu nawierzchni ulicy Trakt Lubelski na odcinku Płowiecka – Klimontowska oraz Borowiecka – Wał Miedzeszyński

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 12.10.2015 przekazujące interpelację do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer i ZDM-u z dnia 29.10.2015 na interpelację nr 72(77)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Pozytywne jest to, iż Dyrektor ZDM-u podjął działania, aby w przyszłym roku te tragiczne odcinki Traktu Lubelskiego wyremontować. Będę pilnował dotrzymania słowa. I jeszcze się upomnę  o ścieżkę rowerową na tych odcinkach.


71(76)/2015

Interpelacja nr 71(76) z dnia 21.09.2015 w sprawie nawożenia ziemi na działkach 21/8, 21/9, 21/10 z obrębu 3-13-18 w rejonie ulicy Trakt Lubelski

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 09.10.2015 na interpelację nr 71(76)/2015.

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Samo podwyższanie gruntu nie jest złamaniem prawa. Niezgodne z prawem jest natomiast składowanie odpadów bez odpowiednich zezwoleń. Jeśli zatem ktoś gromadzi odpady na swojej działce to grozi mu postępowanie i kara administracyjna za składowanie odpadów. Jeśli nie są to odpady i podwyższający grunt wykaże się odpowiednimi dokumentami w tym zakresie to nie może przede wszystkim spowodować zmiany stosunków wodnych w rejonie składowanego gruntu. Jeśli nastąpi zmiana stosunków wodnych i ktoś w związku z tym poniesie szkodę (bo np. zalana zostanie sąsiednia działka albo podwyższą się wody gruntowe w okolicy) to tylko taki sąsiad jako strona może dochodzić roszczeń i naprawienia szkody.
W tym przypadku właściciel wykazał się dokumentacją od firmy od której kupił/dostał tą ziemię, iż nie jest to odpad tylko odzyskany grunt i nie ma podstaw do wszczynania postępowania Tylko bezpośredni sąsiad może to kwestionować (np. na podstawie odwiertów i stwierdzenia faktu podwyższenia się wód gruntowych).


70(75)/2015

Interpelacja nr 70(75) z dnia 21.09.2015 w sprawie planowanego terminu budowy „trasy i mostu na zaporze” w dzielnicy Wawer

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 5.10.2015 przekazujące interpelację do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer i ZMID-u z dnia 19.10.2015 na interpelację nr 70(75)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Takiej odpowiedzi można się było spodziewać. Nie ma na to pieniędzy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Warszawy i już. W każdym razie lobbing na rzecz tego mostu uważam za rozpoczęty.


69(74)/2015

Interpelacja nr 69(74) z dnia 21.09.2015 w sprawie konserwacji ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński

Pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji z dnia 27.10.2015 przekazujące interpelację nr 69(74) do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie z dnia 23.11.2015 na interpelację nr 69(74)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Sprawa wypielenia ścieżki rowerowej została podjęta.


68(73)/2015

Interpelacja nr 68(73) z dnia 21.09.2015 w sprawie braku możliwości realnego korzystania z Karty Dużej Rodziny na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Wawer

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer i Dyrektora OSiR-u z dnia 21.10.2015 na interpelację nr 68(73)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Z uwagi na duży stopień skomplikowania cennika pływalni trudno jest mi przeanalizować go pod kątem atrakcyjności dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Bazuję przede wszystkim na informacjach udzielanych mi w kasie pływalni. A tam zawsze słyszałem (mam czwórkę dzieci i chciałem wielokrotnie z takiej karty skorzystać w różnych konfiguracjach tj. z różną liczbą dzieci itd.), iż nie opłaca mi się korzystać z tej karty gdyż taniej będzie skorzystać z innego rodzaju biletów. Takich cen jak w załączonym piśmie nigdy mi nie zaproponowano. Z pewnością będę to badał przy kolejnych wizytach na basenie. Jakkolwiek przydałoby się również uproszczenie cennika pływalni.


67(72)/2015

Interpelacja nr 67(72) z dnia 14.09.2015 w sprawie braku miejsc do parkowania przy Klubie Kultury Zastów po budowie kanalizacji w ulicy Lucerny

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer i Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie na interpelację nr 67(72)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Wygląda na to, że w przyszłym roku powstanie parking przy Klubie Kultury Zastów


66(71)/2015

Interpelacja nr 66(71) z dnia 09.09.2015 w sprawie usprawnienia przejazdu przez tory kolejowe przy przystanku Warszawa – Anin w ciągu ulicy Lucerny

Pismo Naczelnika Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Wawer przekazujące moją interepelację do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Pismo z dnia 06.10.2015 przekazujące sprawę od Zarządu Dróg Miejskich do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych

Pismo z dnia 14.10.2015 od Zarządu Dróg Miejskich do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych jeszcze raz przekazujące moją interpelację

Pismo z dnia 21.10.2015 od Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Komendy Rejonowej Policji oraz Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy

Pismo z dnia 22.10.2015 od Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy

Odpowiedź Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy z dnia 15.12.2015 na interpelację nr 66(71)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Nie da się rozładować korków poprzez wprowadzenie zakazu skrętu w lewo w Wydawniczą po przejechaniu przez tory od strony osiedla Sadul. Cytuję: „…wprowadzenie zakazu skrętu w lewo przy braku możliwości wprowadzenia fizycznych ograniczeń np. budowy wyspy ze względu na brak miejsca prowadziłoby do nagminnego łamania tego zakazu”.


65(70)/2015

Interpelacja nr 65(70) z dnia 09.09.2015 w sprawie docelowego zabezpieczenia przejścia i przejazdu pomiędzy ulicą Błękitną a ulicą Widoczną w rejonie ul. Klimontowskiej i Szalejowej w osiedlu Wawer

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 05.11.2015 na interpelację nr 65(70)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Odpowiedź sztampowa i standardowa a problem nie został rozwiązany.


64(69)/2015

Interpelacja nr 64(69) z dnia 18.08.2015 w sprawie możliwości wstrzymania budowy budynku wielorodzinnego na rogu ulic Mieleckiej i Osadniczej w osiedlu Sadul

Odpowiedź na interpelację nr 64(69)/2015 z dnia 7 września 2015 roku

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Nikt nie jest w stanie póki co wstrzymać budowy bloku na rogu Mieleckiej i Osadniczej.


63(68)/2015

Interpelacja nr 63(68) z dnia 18.08.2015 w sprawie wdrożenia częstotliwości odbioru odpadów zielonych przewidzianych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z informacją o przekazaniu interpelacji do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Odpowiedź Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 22.09.2015 na interpelację nr 63(68)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych powinna wejść w życie 14 sierpnia 215 roku, ale nastąpiła realnie dopiero pod koniec sierpnia 2015. Najważniejsze jednak, że nastąpiła – były obawy, że nie wydarzy się to w tym roku.


62(67)/2015

Interpelacja nr 62(67) z dnia 29.07.2015 w sprawie modernizacji ulicy Cylichowskiej w osiedlu Zerzeń

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 5.10.2015 na interpelację nr 62(67)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Standardowa odpowiedź z informacją o tym, iż brak jest środków finansowych na modernizację Cylichowskiej. Trzeba podjąć inne działania związane z lobbowaniem na rzecz tej inwestycji.


61(66)/2015

Interpelacja nr 61(66) z dnia 22.07.2015 w sprawie usprawnienia trybu składania wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego)

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 18.08.2015 na interpelację nr 61(66)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Miejmy nadzieję, że to usprawni procedurę składania wniosku o becikowe.


60(65)/2015

Interpelacja nr 60(65) z dnia 13.07.2015 w sprawie gromadzenia odpadów w rejonie ulic Mydlarskiej i Murarskiej

Pimo z dnia 22.07.2015 z informację o planowanej wizji lokalnej w dniu 11.08.2015

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 11.08.2015 na interpelację nr 60(65)

Wniosek z dnia 30.09.2015 o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 12.10.2015 z uzupełnieniem odpowiedzi na interpelację nr 60(65)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: To doskonały przykład tego jak w różny sposób można interpretować prawo.  Ustawa o odpadach mówi, że odpadem nie jest niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowalnych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym, na terenie na którym został wydobyty. Wg. urzędników taki właśnie mamy tutaj przypadek. Według mnie, ewidentnie wydobyta ziemia, która została wywieziona poza teren inwestycji, nie jest wykorzystywana na terenie, na którym została wydobyta, tylko jest składowana poza miejscem wydobycia.  Powinna być zatem traktowana jako odpad.

W odpowiedzi na wniosek o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację można przeczytać, iż umowa najmu z właścicielem działki została podpisana do końca listopada 2015 roku – miejmy nadzieję, że do tego czasu działka zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.


59(64)/2015

Interpelacja nr 59(64) z dnia 03.07.2015 w sprawie istniejącego przebiegu ulicy Przylaszczkowej oraz budowy chodnika w tej ulicy

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 24.11.2015 na interpelację nr 59(64)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Urząd przyznał, że nakładka asfaltowa w ul. Przylaszczkowej została położona na gruntach prywatnych a uregulowanie tej sprawy zostanie dokonane w ramach budowy chodnika w tej ulicy w 2016 roku.


58(63)/2015

Interpelacja nr 58(63) z dnia 02.07.2015 w sprawie modernizacji ulicy Bronowskiej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 8.10.2015 na interpelację nr 58(63)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Standardowa odpowiedź o braku środków w WPF-ie. Zresztą wymagane jest najpierw wykonanie kanalizacji w tej ulicy i tutaj należy położyć większy nacisk póki co. A zaraz po budowie kanalizacji powinna się rozpocząć modernizacja tej ulicy.


57(62)/2015

Interpelacja nr 57(62) z dnia 30.06.2015 w sprawie budowy kanalizacji w drogach dojazdowych od ulicy Trakt Lubelski

Odpowiedź z dnia 21.07.2015 na interpelację nr 57(62)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Budowa kanalizacji została zgłoszona do planów inwestycyjnych MPWiK. Spółka MPWiK zaplanuje teraz terminy budowy przedmiotowych odcinków sieci kanalizacyjnej. Ewentualne interwencje w sprawie przyśpieszenia realizacji tej kanalizacji, jeśli taka będzie potrzeba, będę realizował oddzielnym trybem.


56(61)/2015

Interpelacja nr 56(61) z dnia 17.06.2015 w sprawie udostępniania aktualnego budżetu dzielnicy Wawer na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer

Odpowiedź z dnia 02.07.2015 na interpelację 56(61)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Budżet dzielnicy Wawer został zamieszczony na stronie internetowej, ale nikt się niestety nie pokusił o odpowiedź na moje pytanie o możliwość zamieszczania aktualnego budżetu a nie tylko takiego w pierwotnej wersji z końca roku poprzedzającego dany rok budżetowy.


55(60)/2015

Interpelacja nr 55(60) z dnia 17.06.2015 w sprawie utwardzenia ulicy Mydlarskiej na odcinku od Mydlarskiej 12 do Mydlarskiej 22

STATUS: brak odpowiedzi

PODSUMOWANIE: Przedmiotowy odcinek ulicy został utwardzony w 2015 roku.


54(59)/2015

Interpelacja nr 54(59) z dnia 17.06.2015 w sprawie kolejnych przyłączeń do istniejącej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w osiedlu Sadul

Odpowiedź z dnia 15.07.2015 na interpelację nr 54(59)/2015

Pismo z dnia 18.08.2015 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 11.09.2015 na pismo z dnia 18.08.2015

Odpowiedź Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Wawer z dnia 14.09.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Dla Urzędu Dzielnicy Wawer wystarczające jest stwierdzenie MPWiK, iż istniejąca kanalizacja i oczyszczalnia ścieków na terenie osiedla Sadul jest w eksploatacji MSM ZWAR (co zresztą nie jest prawdą). Urząd nie wnika już dalej czy to prawdziwe stwierdzenie. MSM ZWAR wydaje zgody na tzw. odbiór ścieków (a nie na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej) i dla Urzędu wszystko jest ok. A to, że sieć kanalizacyjna nie ma faktycznego właściciela, to że nikt tej sieci nie konserwuje itd. to już Urzędu nie interesuje.


53(58)/2015

Interpelacja nr 53(58) z dnia 17.06.2015 w sprawie realizacji oświetlenia terenu rekreacyjnego powstającego w ramach projektu budżetu partycypacyjnego na 2015 rok w osiedlu Sadul

Odpowiedź z dnia 17.07.2015 na interpelację nr 53(58)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: W odpowiedzi można przeczytać standardową formułkę, o tym że oświetlenie tego terenie nie jest ujęte w spisie zadań inwestycyjnych na 2015 rok. Nie zmienia to faktu, że oświetlenie to jest bezwzględnie potrzebne. Trzeba dalej zabiegać o to aby oświetlenie to powstało jak najszybciej.


52(57)/2015

Interpelacja nr 52(57) z dnia 17.06.2015 w sprawie instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Lucerny przy ul. Mydlarskiej

Pismo Naczelnika Wydziału Infrastruktury z dnia 03.07.2015 przekazujące moją interpelację do Zarządu Dróg Miejskich

Odpowiedź z dnia 24.07.2015 na interpelację nr 52(57)/2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: W odpowiedzi uzyskałem zdawkową informację, iż nie będzie sygnalizacji świetlnej w ul. Lucerny i już. Będą za to azyle na przejściach dla pieszych.


51(56)/2015

Interpelacja nr 51(56) z dnia 17.06.2015 w sprawie poszerzenia zakresu budowy ul. Jeziorowej o odcinek do ul. Bronowskiej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 16.11.2015 na interpelację nr 51(56)/2015

Pismo z dnia 16.12.2015 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 8.01.2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Odpowiedź z dnia 8.01.2016 nie daje jednoznacznej odpowiedzi na to czy pod przedmiotowy odcinek drogi trzymana jest rezerwa terenu dla jego ewentualnej realizacji w przyszłości i czy w związku z tym nie zostały tam do chwili obecnej wydane żadne warunki czy pozwolnia na budowę. Złożyłem w zwiazku z tym Zapytanie nr 4(8)/2016 z dnia 27.01.2016 w sprawie rezerwy terenu pod ulicę łączącą ul. Jeziorową z ul. Bronowską, na które otrzymałem Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 22.02.2016 na zapytanie nr 4(8)/2016. Wygląda na to, że rezerwa terenu na dalszy odcinek Jeziorowej jest utrzymywana.


50(55)/2015

Interpelacja nr 50(55) z dnia 17.06.2015 w sprawie tworzenia planu napraw i remontów w placówkach oświatowych

STATUS: oczekuję na odpowiedź


49(54)/2015

Interpelacja nr 49(54) z dnia 17.06.2015 w sprawie zwiększenia częstotliwości usuwania ogłoszeń i reklam z latarni i drzew

Odpowiedź na interpelację 49(54)/2015 Zarządu Oczyszczania Miasta z dnia 30.07.2015

Odpowiedź na interpelację 49(54)/2015 Zarządu Dróg Miejskich z dnia 24.08.2015

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: ZOM i ZDM twierdzą, żę usuwają reklamy po zauważeniu ich przez swoich inspektorów czy pracowników. W mojej okolicy jakoś dziwnym trafem nigdy nic nie zauważyli.  Wniosek mam taki, że każdą reklamę, każdy obklejony słup musi do upartego zgłaszać mieszkaniec. Dopiero wtedy reklamy są usuwane.


48(53)/2015

Interpelacja nr 48(53) z dnia 17.06.2015 w sprawie zwiększenia częstotliwości usuwania ogłoszeń i reklam ze słupów elektrycznych

Odpowiedź firmy RWE Stoen z dnia 09.09.2015 na interpelację nr 48(53)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: RWE również prosi o lokalizacje reklam aby się nimi zająć we współpracy z ZOM. Wniosek jest taki sam jak interpelacja powyżej – każdą nielegalną reklamę trzeba zgłaszać np. do ZOM z prośbą o usunięcie.


47(52)/2015

Interpelacja nr 47(52) z dnia 17.06.2015 w sprawie budowy chodnika w ulicy Snopowej i ulicy Wapiennej

Petycja z dnia 11.05.2016 w sprawie budowy chodnika w ulicy Snopowej i Wapiennej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer na petycję z dnia 20.07.2016

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Odpowiedź na petycję traktuję jednocześnie jako odpowiedź na interpelację (bo takowej nigdy nie otrzymałem). Dziwnie Burmistrz tu odpowiada – pisze, że należałoby przeprowadzić pełen proces inwestycyjny i w związku z tym nie jest możliwe wybudowanie chodnika (sic!)


46(51)/2015

Interpelacja nr 46(51) z dnia 17.06.2015 w sprawie realizacji ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą Mrówczą a ulicą Szpotańskiego na wysokości ulicy Piechurów

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 12.08.2015 na interpelację 46(51)/2015

Wniosek z dnia 30.09.2015 o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację

STATUS: oczekuję na odpowiedź

PODSUMOWANIE: Póki co totalne zignorowanie tematu przez Zarząd Dzielnicy Wawer. Do sprawdzenia w terminie późniejszym.