Interpelacje 151 – 200

Poniżej znajduje się lista moich interpelacji (od 151 do 200) jako radnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w kadencji 2014-2018 wraz z korespondencją z nimi związaną. Każdą interpelację, po uzyskaniu odpowiedzi, opatruję podsumowaniem zawierającym skrótowe wnioski wynikające z uzyskanej odpowiedzi. Podsumowania są najczęściej napisane w sposób zakładający znajomość treści samej interpelacji i pism z nią związanych.

Wszystkie moje interpelacje dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej.


50(200)/2017

Interpelacja nr 50(200) z dnia 20.12.2017 w sprawie wyjaśnienia kwestii zaliczenia ul Mirtowej do kategorii dróg gminnych

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 9.01.2018 na interpelację nr 50(200)

Pismo z dnia 14.03.2018 z wnioskiem o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 50(200)

STATUS: oczekuję na odpowiedź


49(199)/2017

Interpelacja nr 49(199) z dnia 20.12.2017 w sprawie realizacji oświetlenia w ulicy Osadniczej

STATUS: oczekuję na odpowiedź


48(198)/2017

Interpelacja nr 48(198) z dnia 20.12.2017 w sprawie rury wpuszczonej do Kanału Zagoździańskiego

STATUS: oczekuję na odpowiedź


47(197)/2017

Interpelacja nr 47(197) z dnia 18.12.2017 w sprawie pilnego zakończenia inwestycji związanej ze złączeniem przewodów wodociągowych w ul. Mydlarskiej

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy z dnia 12.01.2018 Wawer na interpelację nr 47(197)/2017

Odpowiedź MPWiK z dnia 13.02.2018 na interpelację nr 47(197)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: „Nieuregulowany i skomplikowany status prawny” działki uniemożliwia budowę złączenia wodociągu. Rozwiązanie tymczasowe w postaci ciągłego spuszczania wody do kanalizacji pewnie jeszcze pozostanie na długi okres czasu..


46(196)/2017

Interpelacja nr 46(196) z dnia 13.12.2017 w sprawie zgłoszenia do planów inwestycyjnych MPWiK budowy sieci kanalizacyjnych na terenie dzielnicy Wawer

STATUS: oczekuję na odpowiedź


45(195)/2017

Interpelacja nr 45(195) z dnia 13.12.2017 w sprawie uwzględnienia drogi dla rowerów po wschodniej stronie torów w projekcie tunelu w Falenicy

STATUS: oczekuję na odpowiedź


44(194)/2017

Interpelacja nr 44(194) z dnia 29.11.2017 w sprawie harmonogramu prac oraz aktualnego zaawansowania prac w ramach budowy ulicy Jeziorowej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 29.12.2017 na interpelację nr 44(194)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Jest harmonogram więc można chociaż częściowo samodzielnie kontrolować postęp prac.


43(193)/2017

Interpelacja nr 43(193) z dnia 8.11.2017 w sprawie zgłoszenia do planów inwestycyjnych MPWiK budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu Węglarska 84-90

STATUS: oczekuję na odpowiedź


42(192)/2017

Interpelacja nr 42(192) z dnia 8.11.2017 w sprawie generalnego remontu dachu budynku komunalnego przy ul. I Poprzecznej 18J

STATUS: oczekuję na odpowiedź


41(191)/2017

Interpelacja nr 41(191) z dnia 8.11.2017 w sprawie odwodnienia przejścia dla pieszych przy ul. Patriotów 211

Odpowiedź ZDM z dnia 27.12.2017 na interpelację nr 41(191)/2017

STATUS: oczekuję na odpowiedź


40(190)/2017

Interpelacja nr 40(190) z dnia 8.11.2017 w sprawie aktualnego przygotowania budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w drogach dojazdowych do ul. Wiązanej

Odpowiedź MPWiK z dnia 15.01.2018 na interpelację nr 40(190)/2017

STATUS: analizuję…

PODSUMOWANIE: W odpowiedzi otrzymałem wyciąg z nierealistycznych planów inwestycyjnych MPWiK, a nie stan przygotowań poszczególnych inwestycji.


39(189)/2017

Interpelacja nr 39(189) z dnia 27.10.2017 w sprawie funkcjonowania miejsca sprzedaży warzyw i owoców przy ulicy Kadetów

STATUS: oczekuję na odpowiedź


38(188)/2017

Interpelacja nr 38(188) z dnia 27.10.2017 w sprawie zminimalizowania utrudnień związanych z budową ul. Wiązanej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 15.11.2017 na interpelację nr 38(188)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Uciążliwości związane z budową tej ulicy w dalszym ciągu są bardzo duże – szkoda, że dzielnicowe inwestycje prowadzone są w taki sposób.


37(187)/2017

Interpelacja nr 37(187) z dnia 18.10.2017 w sprawie uwzględnienia zatoki autobusowej na przystanku ZWOLEŃSKA01 w ramach przebudowy Traktu Lubelskiego

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z 15.11.2017 na interpelację 37(187)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Wielka szkoda, że tej jednej zatoki autobusowej zabraknie po przebudowie Traktu Lubelskiego.


36(186)/2017

Interpelacja nr 36(186) z dnia 18.10.2017 w sprawie budowy wiat przystankowych na przystankach autobusowych w dzielnicy Wawer

Odpowiedź ZTM-u z dnia 17.11.2017 na interpelację nr 36(186)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Bardzo enigmatyczna odpowiedź ZTM-u, a Wawer w dalszym ciągu ma procentowo najmniejszą liczbę wiat spośród warszawskich dzielnic.


35(185)/2017

Interpelacja nr 35(185) z dnia 3.10.2017 w sprawie harmonogramów inwestycji oświatowych w dzielnicy Wawer

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 27.10.2017 na interpelację nr 35(185)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Są harmonogramy więc można chociaż częściowo samodzielnie kontrolować postęp prac.


34(184)/2017

Interpelacja nr 34(184) z dnia 13.09.2017 w sprawie pilnego odłowu dzików z terenu osiedla Sadul i najbliższej okolicy

Odpowiedź Burmistrz Dzielnicy Wawer z dnia 3.10.2017 na interpelację nr 34(184)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Mimo iż działania są podejmowane to problem dzików w dalszym ciągu nie jest rozwiązany.


33(183)/2017

Interpelacja nr 33(183) z dnia 23.08.2017 w sprawie budowy drogi pomiędzy ulicą Przewodową a planowaną ulicą Nowoprzewodową

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 19.10.2017 na interpelację nr 33(183)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Tam mieszka bardzo dużo osób i pieniądze na budowę tej drogi powinny się w końcu znaleźć.


32(182)/2017

Interpelacja nr 32(182) z dnia 23.08.2017 w sprawie sprawdzenia możliwości zasiedzenia dróg z władaniem m.st. Warszawy na terenie dzielnicy Wawer

STATUS: oczekuję na odpowiedź


31(181)/2017

Interpelacja nr 31(181) z dnia 4.08.2017 w sprawie naprawy drogi przy Mydlarskiej 17

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 04.09.2017 na interpelację nr 31(181)/2017

Pismo z dnia 26.09.2018 w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelację nr 31(181)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: A zatem drogę tymczasowo wyrównają i utwardzą – ostatecznie stało się to dopiero w dniu 10.10.2018, ale bardzo prowizorycznie. O docelowej budowie tej drogi nie ma ani słowa.


30(180)/2017

Interpelacja nr 30(180) z dnia 4.08.2017 w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w rejonie ronda Sęczkowa/Kadetów

STATUS: oczekuję na odpowiedź


29(179)/2017

Interpelacja nr 29(179) z dnia 17.07.2017 w sprawie drzew w pasie drogowym na przedłużeniu ulicy Mydlarskiej

STATUS: oczekuję na odpowiedź


28(178)/2017

Interpelacja nr 28(178) z dnia 17.07.2017 w sprawie opóźnień związanych z przygotowaniem przebudowy Traktu Lubelskiego

Odpowiedź ZMID z dnia 10.08.2017 na interpelacje nr 28(178)/2017

Odpowiedź ZDM z dnia 11.09.2017 na interpelację nr 28(178)/2017

Odpowiedź MPWiK na interpelację nr 28(178)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Długotrwałe procedury, długotrwałe procesy… dla mnie to raczej wprowadzanie ludzi w błąd. Jest kilka konkretów w tych pismach, ale ciągle nie wiadomo kiedy dokładnie wystartuje przebudowa Traktu Lubelskiego.


27(177)/2017

Interpelacja nr 27(177) z dnia 30.06.2017 w sprawie zmiany interpretacji przepisów w zakresie dostępu do drogi publicznej

Odpowiedź Wydziału Infrastruktury z dnia 20.07.2017 na interpelację nr 27(177)/2017

Odpowiedź Wiceburmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 06.09.2017 na interpelację nr 27(177)/2017

STATUS: analizuję…


26(176)/2017

Interpelacja nr 26(176) z dnia 21.06.2017 w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania Skalnicowa/Południowa

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 21.07.2017 na interpelację 26(176)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE:Taka potrzeba zgodnie z odpowiedzią ma być uwzględniona w przyszłych planach inwestycyjnych. Ciekawy jestem w której dekadzie?


25(175)/2017

Interpelacja nr 25(175) z dnia 21.06.2017 w sprawie długotrwałego remontu placu zabaw w Radości przy ulicy Izbickiej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 10.07.2017 na interpelację nr 25(175)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Sama refleksja na temat tego, że wykonawca nie wywiązuje się umowy przyszła zbyt późno. Dodatkowo zdecydowanie zbyt długo trwają procedury związane z rozwiązywaniem umowy i wybieraniem kolejnego wykonawcy prac.


24(174)/2017

Interpelacja nr 24(174) z dnia 21.06.2017 w sprawie zwiększenia dostępności wind przy tunelu w Międzylesiu oraz budowy podjazdów na schodach

Odpowiedź ZMID z dnia 11.07.2017 na interpelację nr 24(174)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Boję się pomyśleć jak będzie wyglądała konserwacja tych windy po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Rynny na schodach dla rowerów byłyby wtedy jednak jakąś alternatywą.


23(173)/2017

Interpelacja nr 23(173) z dnia 21.06.2017 w sprawie budowy parkingu przy ulicy Mydlarskiej na działce nr 44 z obrębu 3-11-32

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 6.07.2017 na interpelację nr 23(173)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Wawerscy urzędnicy pomysł lokalizacji w tym miejscu parkingu w pierwszej kolejności kwitują tym, iż powinny rosnąć tutaj buraki lub kapusta z uwagi na oznaczenie tej działki jako grunty orne, a po drugie tym, że takiego zadania inwestycyjnego nie odnajdują w wydatkach miejskich zaplanowanych aż do 2045 roku


22(172)/2017

Interpelacja nr 22(172) z dnia 21.06.2017 w sprawie odtworzenia ścieżki rowerowej w ulicy Wydawniczej i ulicy Kazimierza Szpotańskiego

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 26.07.2017 na interpelację nr 22(172)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Nie ma takiego zadania w planach i tyle…i to pomimo tego, że Zarząd Dzielnicy Wawer informowal, iż nad tym pracuje.


21(171)/2017

Interpelacja nr 21(171) z dnia 24.05.2017 w sprawie dostosowania ulicy Południowej do obsługi miejskiej komunikacji autobusowej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 28.08.2017 na interpelację 21(171)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Szkoda, bo Południową naprawdę mogłaby kursować komunikacja miejska.


20(170)/2017

Interpelacja nr 20(170) z dnia 24.05.2017 w sprawie przywrócenia terenów zielonych w ulicy Mrówczej przy skrzyżowaniu z ulicą Lucerny

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 16.06.2017 na interpelację nr 20(170)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Dziki parking został zlikwidowany. Pozostało jeszcze odtworzenie zieleni w pasie drogowym Mrówczej.


19(169)/2017

Interpelacja nr 19(169) z dnia 17.05.2017 w sprawie uwzględnienia w projekcie ronda Bronowska / Masłowiecka / Wodniaków wiat przystankowych na przyległych przystankach autobusowych

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 30.08.2017 na interpelację nr 19(169)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Po prostu nie pomyśleli o tych wiatach od początku i tyle. W każdym razie nadzieja na ich powstanie ciągle jest.


18(168)/2017

Interpelacja nr 18(168) z dnia 19.04.2017 w sprawie przesunięcia projektowanego chodnika w ulicy Kombajnistów na północną stronę jezdni

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 13.06.2017 na interpelację 18(168)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Niestety nie podjęto wysiłku, aby wybudować chodnik jednak po północnej, a nie południowej stronie ulicy Kombajnistów.


17(167)/2017

Interpelacja nr 17(167) z dnia 12.04.2017 w sprawie przywrócenia do stanu poprzedniego ulicy Mirtowej

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 11.05.2017 na interpelację nr 17(167)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Jest obietnica urzędników w sprawie przypilnowania odtworzenia całego pasa drogowego po tej budowie. Mam nadzieję, że się przyłożą do tego.


16(166)/2017

Interpelacja nr 16(166) z dnia 31.03.2017 w sprawie warunków lokalowych Szkoły Podstawowej nr 218

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 24.04.2017 na interpelację nr 16(166)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer jest niestety godna ubolewania. Odłożenie decyzji o dalszym sposobie funkcjonowania szkoły na koniec roku szkolnego 2018/2019 uważam za skandaliczne. Za dwa lata będzie przecież zdecydowanie za późno na przykład na decyzję o rozbudowie szkoły. Takie analizy demograficzne trzeba wykonać już teraz (i robi to Wydział Oświaty Urzędu Dzielnicy Wawer) i już teraz trzeba podjąć strategiczne decyzje w tej sprawie. Podejście zaprezentowane w piśmie burmistrza to ewidentne odkładanie problemu na później. Problem sam się jednak nie rozwiąże, a proponowanie na ostatnią chwilę dostawienia kontenerów (tak jak to się teraz proponuje w przypadku kilku wawerskich placówek) to nie jest dobre podejście.


15(165)/2017

Interpelacja nr 15(165) z dnia 31.03.2017 w sprawie nasadzenia krzewów w pasie drogowym Traktu Lubelskiego

Odpowiedź Zarządu Oczyszczania Miasta z dnia 10.05.2017 na interpelację nr 15(165)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Liczę zatem na to, że jesienią Trakt Lubelski się mocno zazieleni.


14(164)/2017

Interpelacja nr 14(164) z dnia 24.03.2017 w sprawie zgłoszenia do planów inwestycyjnych MPWiK budowy kanalizacji w ulicy Peonii

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 19.04.2017 na interpelację nr 14(164)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Budowa kanalizacji w ulicy Peonii zgłoszona do planów inwestycyjnych MPWiK.


13(163)/2017

Interpelacja nr 13(163) z dnia 24.03.2017 w sprawie zapewnienia dojazdu do ulicy Peonii od ulicy Trakt Lubelski

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 25.04.2017 na interpelację nr 13(163)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: W tym przypadku burmistrz nie chce pomóc mieszkańcom. Mam jednak nadzieję, że wyjazd z osiedla Peonii w stronę Traktu Lubelskiego mimo wszystko będzie możliwy.


12(162)/2017

Interpelacja nr 12(162) z dnia 23.03.2017 w sprawie modernizacji ulicy Kadetów

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer przekazujące interpelację nr 12(162)/2017 do Zarządu Dróg Miejskiej w Warszawie

Odpowiedź ZDM z dnia 31.05.2017 na interpelację nr 12(162).2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Pieniądze na przebudowę ul. Kadetów ostatecznie się jednak znalazły.


11(161)/2017

Interpelacja nr 11(161) z dnia 15.03.2017 w sprawie rozszerzenia pierwszej strefy taksówkowej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 12.04.2017 na interpelację 11(161)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Urzędnicy widzą potrzebę zmian ale ich procedowanie idzie bardzo topornie.


10(160)/2017

Interpelacja nr 10(160) z dnia 10.03.2017 w sprawie zgłoszenia do planów inwestycyjnych MPWiK budowy wodociągu i kanalizacji w ulicy Przyjacielskiej

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 31.03.2017 na interpelację nr 10(160)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Budowa wodociągu i kanalizacji w Przyjacielskiej została zgłoszona do planów MPWiK.


9(159)/2017

Interpelacja nr 9(159) z dnia 22.02.2017 w sprawie budowy ścieżek rowerowych pod torami w ramach przebudowy linii kolejowej nr 7

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 2.03.2017 przekazujące interpelację nr 9(159)/2017 do PKP PLK S.A.

Odpowiedź PKP PLK z dnia 21.03.2017 na interpelację nr 9(159)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: O ile jest szansa na realizację dróg dla rowerów pod torami w Radości i Falenicy, to jeśli chodzi o Anin, PKP PLK nie zamierza tam takiej drogi budować.


8(158)/2017

Interpelacja nr 8(158) z dnia 22.02.2017 w sprawie zgłoszenia do planów inwestycyjnych MPWiK budowy kanalizacji w drodze dojazdowej na działce nr 75 z obrębu 3-11-32

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 08.03.2017 na interpelację nr 8(158)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Realizacja kanalizacji w tej drodze zostanie zgłoszona do planów inwestycyjnych MPWiK.


7(157)/2017

Interpelacja nr 7(157) z dnia 22.02.2017 w sprawie odwodnienia ulicy Mydlarskiej

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 6.03.2017 na interpelację nr 7(157)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: Liczę zatem na rozwiązanie problemu odwodnienia w rejonie Mydlarskiej 15a w roku 2017.


6(156)/2017

Interpelacja nr 6(156) z dnia 20.02.2017 w sprawie koordynacji robót drogowych i budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy przebudowie Wału Miedzeszyńskiego

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 23.02.2017 przekazujące interpelację nr 6(156)/2017 do ZMID-u

Odpowiedź ZMID-u z dnia 2.03.2017 na interpelację nr 6(156)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE:  Sprawa przekazania prawa do dysponowania nieruchomości jest dyskusyjna w tym sensie, że inne urzędy twierdzą, że nie trzeba czekać na ostateczność decyzji ZRiD aby to zrobić. Miejmy nadzieję, że pójdzie to gładko i nie przedłuży to realizacji inwestycji.


5(155)/2017

Interpelacja nr 5(155) z dnia 8.02.2017 w sprawie budowy chodnika i remontu nawierzchni w ulicy Motylkowej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 30.03.2017 na interpelację nr 5(155)/2017

STATUS: analizuję…


4(154)/2017

Interpelacja nr 4(154) z dnia 3.02.2017 w sprawie podjęcia działań związanych z budową kanalizacji w ulicy Lucerny

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z informacją o przekazaniu interpelacji nr 4(154)/2017 do MPWiK

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer i MPWiK z dnia 2.03.2017 na interpelację nr 4(154)

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: MPWiK deklaruje pilne działania. Liczę na to, bo niespełna roczne oczekiwanie na podjęcie prac przez wykonawcę to zdecydowanie za długo.


3(153)/2017

Interpelacja nr 3(153) z dnia 25.01.2017 w sprawie emisji substancji szkodliwych przez Ciepłownię Międzylesie

Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 15.02.2017 przekazujące interpelację nr 3(153)/2017 do Biura Infrastruktury

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 20.03.2017 na interpelację nr 3(153)/2017

STATUS: analizuję…


2(152)/2017

Interpelacja nr 2(152) z dnia 25.01.2017 w sprawie uruchomienia komunikacji miejskiej w ulicy Mozaikowej

Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 30.01.2017 przekazujące interpelację nr 2(152)/2017 do Zarządu Transportu Miejskiego

Odpowiedź ZTM-u z dnia 14.02.2017 na interpelację nr 2(152)/2017

STATUS: zakończona

PODSUMOWANIE: ZTM nie jest skłonny uruchomić komunikacji miejskiej w Mozaikowej


1(151)/2017

Interpelacja nr 1(151) z dnia 25.01.2017 w sprawie zatrudnienia osób przeprowadzających uczniów przez jezdnię w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 70 przy ulicy Bajkowej

Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 8.02.2017 na interpelację nr 1(151)/2017

STATUS: analizuję…