Prowizorki czyli o budżecie po XVII sesji Rady Dzielnicy Wawer

Podczas XVII sesji Rady Dzielnicy Wawer, która odbyła się w dniu 24.02.2016 podjęte zostały dwie uchwały. Jedna uchwała dotyczyła sprawozdania finansowego za 2015 rok, a druga zmian budżetowych na rok bieżący. Trudno jest w tych uchwałach odnaleźć coś optymistycznego. Jeśli chodzi o wykonanie budżetu za 2015 rok to zgodnie wszyscy radni opozycyjni potwierdzają, że jest […]

Po spotkaniu z MPWiK na Komisji Inwestycyjnej w dniu 04.05.2015

W dniu 04.05.2015 o godz. 16:30 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer z przedstawicielami Spółki MPWiK. tj. Panem Antonim Wiktorowiczem, Dyrektorem Pionu Rozwoju MPWiK i Panem Piotrem Wojtuniakiem, Kierownikiem Zespołu w Dziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji MPWiK. Zadałem następujące pytania: 1. Czy Spółka MPWiK S.A. zamierza przejąć istniejącą sieć w osiedlu Sadul w dzielnicy […]

Spór o ulicę Południową

Najbardziej wyrazistą częścią V sesji Rady Dzielnicy Wawer, która odbyła się 1 kwietnia 2015 roku była dyskusja na temat budowy ulicy Południowej w osiedlu Nadwiśle. Nikt z radnych dzielnicowych nie miał zastrzeżeń co do tego, że budowa ulicy Południowej na odcinku od osiedla Borków do ulicy Skalnicowej jest pilnie potrzebna. Jeśli chodzi natomiast o dalszy […]

Moje pytania do kandydata na burmistrza na II sesji Rady Dzielnicy Wawer

Na II sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 22.12.2014 głównymi punktami porządku obrad był wybór burmistrza i dwóch wiceburmistrzów dzielnicy Wawer. Szczególnie ciekawa była runda pytań do poszczególnych kandydatów na wspomniane stanowiska i ich odpowiedzi. Zapraszam zatem do posłuchania nagrania z tej sesji, które już niedługo powinno być dostępne na stronach BIP dla dzielnicy Wawer. […]