Prowizorki czyli o budżecie po XVII sesji Rady Dzielnicy Wawer

Podczas XVII sesji Rady Dzielnicy Wawer, która odbyła się w dniu 24.02.2016 podjęte zostały dwie uchwały. Jedna uchwała dotyczyła sprawozdania finansowego za 2015 rok, a druga zmian budżetowych na rok bieżący. Trudno jest w tych uchwałach odnaleźć coś optymistycznego. Jeśli chodzi o wykonanie budżetu za 2015 rok to zgodnie wszyscy radni opozycyjni potwierdzają, że jest […]