O problemach dzielnicy trzeba rozmawiać przy każdej okazji

XIII sesja Rady Dzielnicy Wawer odbyła się w dniu 4 listopada br. Była to kolejna sesja w obecnej kadencji zwołana na wniosek Zarządu Dzielnicy Wawer. Przy tego rodzaju sesjach (tj. na wniosek Zarządu zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy) to Zarząd ustala porządek obrad i ewentualne zmiany w tym porządku, które miałyby być wprowadzone w czasie trwania sesji, wymagają zgody wnioskodawcy. Na każdej tego typu sesji następuje próba wprowadzenia przez opozycyjnych radnych dodatkowego punktu porządku obrad jak np „wolne wnioski” czy „zapytania i interpelacje radnych”, ale niestety Burmistrz Dzielnicy Wawer nigdy nie wyraża na to zgody. A szkoda.

Skoro wszyscy radni spotykają się wspólnie jest to doskonała okazja do dyskusji o bieżących sprawach i problemach dzielnicy Wawer. W tak dużej dzielnicy jak Wawer niemal każdego tygodnia pojawiają się nowe tematy, które wymagają zaangażowania Zarządu Dzielnicy. Każda okazja powinna być zatem wykorzystywana do rozmowy o sposobach rozwiązania poszczególnych problemów. A już najbardziej właściwą do tego okazją jest sesja Rady Dzielnicy czyli spotkanie wszystkich reprezentantów mieszkańców. Uważam, że Zarząd Dzielnicy powinien obligatoryjnie wprowadzać do porządku obrad wnioskowanych przez siebie sesji Rady Dzielnicy punkty związane z zapytaniami, interpelacjami i wolnymi wnioskami radnych i mieszkańców. I nie jest do tego potrzebna nowelizacja statutu dzielnicy Wawer a jedynie dobra wola Zarządu Dzielnicy. Potraktowałbym to jako dobrą praktykę. Brak możliwości dyskusji w ramach sesji Rady Dzielnicy może świadczyć o arogancji Zarządu lub braku chęci współpracy z radnymi.

Owszem, wolne wnioski radnych i mieszkańców znacząco wydłużają czas trwania sesji. Ale czy to jest argument? Komu jak komu, ale Zarządowi i radnym dzielnicy na dyskusji o sprawach dzielnicy powinno zależeć najbardziej. Gdyby zresztą w porządku obrad każdej sesji Rady Dzielnicy był punkt „Wolne wnioski” to z uwagi na tę większą częstotliwość możliwości zgłaszania wolnych wniosków poszczególne sesje nie musiałyby być z tego powodu szczególnie dłuższe.

Mogę tylko prosić i apelować. I apeluję zatem do Zarządu Dzielnicy Wawer o to, aby umożliwiał dyskusję o problemach dzielnicy na każdej sesji Rady Dzielnicy. Zawsze warto rozmawiać.