Dwadzieścia tysięcy na meble do urzędu zamiast na drogi!

Na VIII sesji Rady Dzielnicy Wawer, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2015 roku istotne były dwa punkty porządku obrad. Jeden z nich dotyczył informacji z przeprowadzenia wyborów do rad osiedli w dzielnicy Wawer, a drugi kolejnych zmian budżetowych w załączniku budżetowym dla dzielnicy Wawer.

W temacie przeprowadzonych wyborów do rad osiedli informację przedstawił Przewodniczący rozwiązanej już Dzielnicowej Komisji Wyborczej Pan Włodzimierz Zalewski. Padło wiele różnych ciekawych danych statystycznych, były podziękowania dla zaangażowanych osób. Była też informacja, że przeprowadzenie wyborów kosztowało w sumie
12 200zł. Przedstawiciele klubu PO głośno komentowali tę informację, mówiąc iż są to zmarnowane pieniądze.

O zmarnowanych pieniądzach można jednak mówić głównie w kontekście punktu związanego ze zmianami budżetowymi. Niektóre zmiany budżetowe są zupełnie niepojęte, a wskutek braku szerszej dyskusji na ten temat nie znane są nawet argumenty stojące za tymi zmianami. Jakakolwiek próba rozmowy i zadawanie pytań na Komisji Budżetowej na temat poszczególnych zmian w załączniku budżetowym budzi oburzenie Przewodniczącego tej Komisji Pana Adama Godusławskiego. W konsekwencji dyskusja na tej komisji zduszona jest do samych formalizmów.

Z tych ciekawszych zmian budżetowych wymienić należy:
– przeznaczenie 90 800 zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników OSiR-u. Osobiście wolałbym wysłać pracowników OSiR-u, szczególnie tych którzy mają kontakt z mieszkańcami na szkolenia z obsługi klienta, a nie premiować ich nagrodami za obcesowe traktowanie użytkowników np. basenu,
– przeznaczenie 166 500 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomyślałby ktoś, że to dla biednych i potrzebujących. Podział tej kwoty jest daleki od celów OPS-u: 102 000 zł idzie na wynagrodzenie pracowników, 49 000 na nowe komputery (14 nowych komputerów do dzielenia niewielkich środków na pomoc społeczną!), a jedynie 15 500 zł na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
– przeznaczenie dodatkowych 170 000 zł na budowę ronda Bysławska / Wał Miedzeszyński. Nie kwestionuję potrzeby budowy tego ronda. Problemem jest jednak to, że w sumie przebudowa tego ronda będzie kosztowała dzielnicę Wawer prawie milion złotych, mimo iż zadanie to leży w kompetencjach Zarządu Dróg Miejskich.

Wisienką na torcie jest przeniesienie 20 000 zł z zadania związanego z utrzymaniem i remontem dróg na… zapewnienie prawidłowego działania Urzędu z przeznaczeniem na meble! Z pewnością meble są ważniejsze niż remontowanie dziurawych dróg i powykrzywianych chodników. Nieduża kwota, ale pokazuje jednak priorytety wawerskich władz. (tym razm nikt z sali nie krzyczał, że to zmarnowane pieniądze).