Urzędnicy zmieniają interpretację przepisów w zakresie dostępu do drogi publicznej

W ramach postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Architektury Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy interpretował dotychczas zapisy ustawy Prawo Budowlane w taki sposób, że dostęp do drogi publicznej zapewniany był również poprzez drogę wewnętrzną, której władającym jest m.st. Warszawa. Wydając pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę, m.st. Warszawa, jako faktyczny […]

Zainaugurujmy Veturilo w Wawrze

System roweru miejskiego Veturilo działa w Warszawie od 2012 roku. Do chwili obecnej nie ma ani jednej stacji rowerowej tego systemu w dzielnicy Wawer. Od 3 września do 13 października 2015 roku trwały konsultacje społeczne dotyczące kształtu systemu rowerowego Veturilo w kolejnych latach. Decyzją Prezydenta m. st. Warszawy od 2017 roku system Veturilo będzie funkcjonował […]

Wąsko… wąziuteńko na chodniku na rogu Kajki i V Poprzecznej

Codziennie przechodzą tędy tłumy ludzi. Na basen, do sklepu Borowik, do szkoły podstawowej, do klubu kultury, do kościoła, do przystanku. Z dziećmi, z wózkami, z rowerami, z zakupami. Mimo przechodzących tędy codziennie setek ludzi, szerokość chodnika na rogu ul. Michała Kajki i V Poprzecznej to w dalszym ciągu zaledwie kilkadziesiąt centymetrów. Jest wąsko, bardzo wąsko, […]

Uczmy młodzież samorządu

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy została powołana do życia Uchwałą Rady Warszawy w dniu 22 października 2009 r. W skład tego młodzieżowego organu wchodzą m.in. przedstawiciele młodzieżowych rad dzielnic powołanych uchwałami rad dzielnic m.st. Warszawy. Tu należy podkreślić, że stołeczna rada młodzieżowa działa bardzo prężnie. Dzielnica Wawer jest jedną z pięciu dzielnic (na 18 istniejących), w […]

W walce z płachtami reklamowymi należy zacząć od własnego podwórka.

Sukcesywnie eliminuję nielegalne banery reklamowe w dzielnicy Wawer. Zacząłem od ogrodzenia kompleksu rekreacyjnego przy Skalnicowej w osiedlu Nadwiśle, potem spowodowałem usunięcie nielegalnych reklam z ogrodzenia miejskiej działki na rogu Mrówczej i Piechurów w osiedlu Sadul, a teraz na tapetę biorę następne lokalizacje takie jak np. teren leśny przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Lucerny, Kadetów i […]

Jeszcze kilka spraw o przedszkolu na Kadetów 15a

Sprawa brakujących miejsc parkingowych…. W odpowiedzi z 5 stycznia 2015 r. na moją interpelację nr 2/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie brakujących miejsc do parkowania przy nowym budynku przedszkola Kadetów 15a, Pan Andrzej Kobus, p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Wawer napisał m.in., że „zważywszy, że przedszkole funkcjonuje w budynku szkoły, Projektant […]