Urzędnicy zmieniają interpretację przepisów w zakresie dostępu do drogi publicznej

W ramach postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Architektury Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy interpretował dotychczas zapisy ustawy Prawo Budowlane w taki sposób, że dostęp do drogi publicznej zapewniany był również poprzez drogę wewnętrzną, której władającym jest m.st. Warszawa. Wydając pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę, m.st. Warszawa, jako faktyczny […]