Uczmy młodzież samorządu

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy została powołana do życia Uchwałą Rady Warszawy w dniu 22 października 2009 r. W skład tego młodzieżowego organu wchodzą m.in. przedstawiciele młodzieżowych rad dzielnic powołanych uchwałami rad dzielnic m.st. Warszawy. Tu należy podkreślić, że stołeczna rada młodzieżowa działa bardzo prężnie. Dzielnica Wawer jest jedną z pięciu dzielnic (na 18 istniejących), w której nie funkcjonuje Młodzieżowa Rada Dzielnicy i w związku z tym nie jest możliwe wydelegowanie dwóch przedstawicieli do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Nawet najmniejsza dzielnica jaką jest sąsiadująca Wesoła ma swoją Młodzieżową Radę Dzielnicy Wesoła.

Działalność w młodzieżowej radzie, czy to na szczeblu dzielnicowym czy też miejskim, uczy zasad funkcjonowania samorządu oraz odpowiedzialności za lokalne środowisko. Niezwykle cenna byłaby możliwość udziału młodzieży z dzielnicy Wawer w pracach Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer oraz Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

W związku z powyższym zwróciłem się do Zarządu Dzielnicy Wawer z prośbą o powołanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer.