Uczmy młodzież samorządu

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy została powołana do życia Uchwałą Rady Warszawy w dniu 22 października 2009 r. W skład tego młodzieżowego organu wchodzą m.in. przedstawiciele młodzieżowych rad dzielnic powołanych uchwałami rad dzielnic m.st. Warszawy. Tu należy podkreślić, że stołeczna rada młodzieżowa działa bardzo prężnie. Dzielnica Wawer jest jedną z pięciu dzielnic (na 18 istniejących), w […]