Zainaugurujmy Veturilo w Wawrze

System roweru miejskiego Veturilo działa w Warszawie od 2012 roku. Do chwili obecnej nie ma ani jednej stacji rowerowej tego systemu w dzielnicy Wawer.

Od 3 września do 13 października 2015 roku trwały konsultacje społeczne dotyczące kształtu systemu rowerowego Veturilo w kolejnych latach. Decyzją Prezydenta m. st. Warszawy od 2017 roku system Veturilo będzie funkcjonował wg wariantu 2 (w którym zawiera się także wariant 1). Jednocześnie system zakłada możliwość rozbudowy o kolejne stacje, w miarę dostępnych środków (w tym z budżetów dzielnicowych).  W  pierwszej  kolejności  rekomendowana  jest  rozbudowa  o  stacje  wskazane  w  wariancie  3.

W ramach przeprowadzonych konsultacji dla dzielnicy Wawer zgłoszono 51 propozycji lokalizacji stacji. W wariancie 3 przewidziano następujące stacje rowerowe dla dzielnicy Wawer:

  • Korkowa – Kościuszkowców – przy skrzyżowaniu
  • Torowa / Rezedowa
  • Wydawnicza – przy Warszawa Wawer
  • Trakt Lubelski – Kadetów
  • Wydawnicza – Lucerny
  • Patriotów – przy rondzie, przy Warszawa – Międzylesie
  • Zwoleńska – Trakt Lubelski
  • Sęczkowa – Kadetów

Zwróciłem się z prośbą do Zarządu Dzielnicy Wawer o podjęcie działań zmierzających do uruchomienia zaproponowanych stacji rowerowych systemu Veturilo w dzielnicy Wawer. Zdecydowanie warto byłoby zbliżyć rowerowo Wawer do pozostałej części Warszawy.