Dwadzieścia tysięcy na meble do urzędu zamiast na drogi!

Na VIII sesji Rady Dzielnicy Wawer, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2015 roku istotne były dwa punkty porządku obrad. Jeden z nich dotyczył informacji z przeprowadzenia wyborów do rad osiedli w dzielnicy Wawer, a drugi kolejnych zmian budżetowych w załączniku budżetowym dla dzielnicy Wawer. W temacie przeprowadzonych wyborów do rad osiedli informację przedstawił […]

A może tak nowa wawerska gazeta?

Jeśli tak jak ja sądzicie Państwo, że istotne jest rzetelne informowanie nas wszystkich o sprawach związanych z najbliższą okolicą, zapraszam gorąco do głosowania na zgłoszony przeze mnie projekt w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 rok w obszarze ogólnodzielnicowym pn. „Gazetka dla mieszkańców„. Byłaby to nowa, rzetelna, konkretna gazeta, bez urzędniczej propagandy i z nakładem porównywalnym […]