Trzeba poprawić Górkę Delmacha

W taki skwar jak dzisiaj paradoksalnie wspominałem zjeżdżanie na sankach z dziećmi z Górki Delmacha 🙂

Górka Delmacha w osiedlu Anin to teren wykorzystywany przez mieszkańców dzielnicy Wawer zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Latem służy do spacerów i innych celów rekreacyjnych, a zimą jest doskonały do zjeżdżania po śniegu. Aktualnie teren ten od strony ulicy Odrodzenia jest bardzo zaniedbany – znajduje się tam duża wyrwa w gruncie, która zimą bardzo utrudnia podchodzenie pod górkę i korzystanie z tego terenu. Na szczycie tego wzniesienia teren ten jest także bardzo nierówny, co utrudnia przebywanie tam dzieci ich opiekunów.

Zwróciłem się z prośbą o przeprowadzenie prac związanych z uporządkowaniem tego terenu, aby jeszcze bardziej podnieść jego walory użytkowe – okres letni jest idealnym terminem na przeprowadzenie tego rodzaju prac.

Do kwestii zagospodarowania tego terenu pozytywnie odniosło się Nadleśnictwo Celestynów, które zarządza tym terenem. Wszystko teraz w rękach wawerskich włodarzy – liczę na to, że staną na wysokości zadania i podejmą współpracę w tym zakresie.

Moja korespondencja w tej sprawie na stronie internetowej: http://www.rafalczerwonka.pl/?page_id=3439 (Interpelacja nr 25(227)2018)