Na anińskim basenie rodziny nie mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny

Możliwość użycia Karty Dużej Rodziny podczas korzystania przez kilkuosobowe rodziny z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Wawer przy ul. V Poprzecznej 22 jest iluzoryczna. Przy próbie użycia takiej karty obsługa basenu wyjaśnia, iż cennik korzystania z basenu jest tak skonstruowany, że zupełnie nieopłacalne jest korzystanie z Karty Dużej Rodziny podczas wizyty w kilka osób. Według tych wyjaśnień, z takiej karty opłaca się ewentualnie korzystać podczas indywidualnych wizyt na basenie!

Jest to sprzeczne z ideą Karty Dużej Rodziny, że rodzina z dziećmi korzystając z tej karty, nie uzyskuje żadnej korzyści finansowej w stosunku do innych rodzajów biletów.

W związku z powyższym zwróciłem się w stosownej interpelacji z prośbą o modyfikację cennika korzystania z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Wawer w taki sposób, aby korzystanie przez rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny umożliwiało uzyskanie faktycznego rabatu w stosunku do innych rodzajów biletów.