Czemu tak długo trwa rozpatrywanie uwag do MPZP Sadul?

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszaru Sadul w dzielnicy Wawer był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 16 września 2013 r. do 16 października 2013 r. Uwagi do tego planu można było składać do 6 listopada 2013 roku. Wielu mieszkańców skorzystało z takiej możliwości i złożyło uwagi do projektu MPZP Sadul bowiem ingeruje on często bardzo mocno w konkretne nieruchomości.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prezydent m.st. Warszawy powinien rozpatrzyć złożone uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Tymczasem upłynęło już ponad 400 dni – zdecydowanie przekroczono ustawowe terminy i w dalszym ciągu nie jest dostępna informacja o rozstrzygnięciach Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia poszczególnych uwag. Czemu to tak długo trwa? Zrozumiałbym przekroczenie ustawowego terminu o miesiąc czy nawet dwa miesiące, ale nie o rok czy dwa lata.

Złożyłem interpelację nr 4/2014 z prośbą o udostępnienie gotowych na dzień dzisiejszy rozstrzygnięć w sprawie rozpatrzenia poszczególnych uwag złożonych do projektu MPZP Sadul oraz o informację, kiedy dostępne będą wszystkie przedmiotowe rozstrzygnięcia. Jednocześnie poprosiłem o przedstawienie uogólnionego harmonogramu dalszych prac związanych z MPZP Sadul.