Interpelacje

Zapraszam do zapoznania się z moimi interpelacjami jako radnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w kadencji 2014-2018 wraz z korespondencją z nimi związaną.

Lista interpelacji z uwagi na dużą ich objętość podzielona została na następujące części:

Interpelacje od 201 do 250 (grudzień 2017 – do chwili obecnej)

Interpelacje od 151 do 200 (styczeń 2017 – grudzień 2017)

Interpelacje od 101 do 150 (marzec 2016 – grudzień 2016)

Interpelacje od 51 do 100 (czerwiec 2015 – marzec 2016)

Interpelacje od 1 do 50 (grudzień 2014 – czerwiec 2015)

Wszystkie moje interpelacje dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej.