Moda na kamienie na drogach

W dzielnicy Wawer ciągle panuje moda na układanie kamieni przy prywatnych posesjach w pasach drogowych. Nie jest to przypadłość dotycząca tylko Wawra, ale mam wrażenie, że szczególnie u nas przypadła ona niektórym mieszkańcom do gustu. Niedobrze. Stanowi to bardzo duże niebezpieczeństwo dla ruchu samochodowego. Pieszego zresztą też. Kamienie te często układane sa w pasach dróg publicznych, w tym na terenach należących do m.st. Warszawy.

Niechlubnym przykładem drogi, na której występują takie samowolnie ułożone kamienne przeszkody jest ulica Poprawna na odcinku pomiędzy ulicą Kadetów a ulicą Papierową. Znajduje się wiele odgrodzeń i przeszkód w postaci kamieni i słupków. Ulica Poprawna na tym odcinku jest bardzo wąska, a dodatkowe przeszkody całkowicie uniemożliwiają swobodne mijanie się samochodów. Podczas mijania się samochodów kierowcy zmuszeni są wtedy wjeżdżać na chodnik, co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo dla pieszych. Problem istnieje od dłuższego czasu, ale w ostatnim czasie stał się on szczególnie dotkliwy z uwagi na zwiększony ruch na tej ulicy w związku z budową budowy kanalizacji na równoległej ulicy Sęczkowej. W okrese zimy jest dodatkowo o tyle niebezpieczniej, że w momencie przysypania tych kamieni przez śnieg, nie są one widoczne.

2016_12_08_poprawna2 2016_12_08_poprawna1

W stosownej interpelacji z dnia 9 grudnia 2016 roku zwróciłem się z prośbą o uprzątnięcie pasa drogowego ulicy Poprawnej oraz sprawdzenie możliwości przebudowy tej drogi do odpowiedniej szerokości.

Generalnie życzyłbym sobie i nam wszystkim, aby w dzielnicy Wawer ta moda na układanie kamieni przy drodze minęła bezpowrotnie.