Czy Wawer może skorzystać na tramwaju na Gocław?

Od planowanej zajezdni trawajowej w osiedlu Gocław, gdzie kończyć będzie się linia tramwajowa kursująca do centrum miasta, dzielnicę Wawer dzielić będzie tylko Trasa Siekierkowska. Mimo tego, że tramwaj do Wawra nie dojedzie, warto zadbać o to, aby mieszkańcy Wawra również mogli z tego tramwaju korzystać, rozwiązując przy okazji problemy komunikacyjne w okolicy.
Do miejsca gdzie trasę będzie kończył tramwaj na Gocław, od strony wawerskiej prowadzą dwie lokalne ulice: ulica Poprawna oraz ulica Henryka Łasaka. Ta pierwsza wyposażona została w kilkanaście progów zwalniających, jednych z najwyższych w skali miasta. Ta druga ulica jest nawet wyposażona w ciąg pieszo-rowerowy, ale niespodziewanie urywa się on kilkanaście metrów przed Trasą Siekierkowską i nie ma połączenia z istniejącymi tu trasami rowerowymi. Mizerna komunikacja miejska w postaci linii 219 kursuje jedynie tą drugą ulicą. Obydwie ulice łączą się tuż przed Trasą Siekierkowską i obydwie już teraz są równo zakorkowane w godzinach szczytu. Po budowie tramwaju na Gocław ruch może być tutaj jeszcze większy.

Sytuację poprawiłaby budowa ulicy Nowo-Bora Komorowskiego, która jest planowana jako przedłużenie do Wawra gocławskiej ulicy Bora-Komorowskiego. Ta planowana arteria miałaby dochodzić aż do planowanej Trasy Mostu na Zaporze w rejonie ulicy Cylichowskiej. Wystarczyłoby jednak wybudować jej krótki odcinek tj. od Trasy Siekierkowskiej do ulicy Kadetów, aby rozwiązać wiele problemów komunikacyjnych mieszkańców Wawra. Przede wszystkim, część skumulowanego ruchu samochodowego w ulicy Kadetów płynnie odchodziłaby w stronę Trasy Siekierkowskiej i nie obciążałaby wspomnianych lokalnych uliczek. Ponadto, ulica Nowo-Bora Komorowskiego mogłaby obsłużyć, bez szkody dla płynności ruchu, dodatkowe linie autobusowe dowożące pasażerów do planowanej pętli tramwajowej. Przy okazji budowy tej trasy powstałaby również ścieżka rowerowa, która łączyłaby ze sobą istniejące odcinki ścieżek rowerowych, w tym tą w ulicy Łasaka. Dzięki budowie ulicy Nowo-Bora Komorowskiego zwiększyłoby się bezpieczeństwo w rejonie szkoły podstawowej i przedszkola przy Kadetów, a mieszkańcy Wawra uzyskaliby dodatkowe możliwości komunikacji z pozostałą częścią stolicy.

Trwają właśnie konsultacje społeczne dotyczace projektu „tramwaj na Gocław”. Do 13 listopada można składać swoje uwagi do tego projektu. Szczegóły na stronie internetowej www.tramwajnagoclaw.pl. Gorąco do tego zapraszam.