Jeszcze kilka spraw o przedszkolu na Kadetów 15a

Sprawa brakujących miejsc parkingowych….

W odpowiedzi z 5 stycznia 2015 r. na moją interpelację nr 2/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie brakujących miejsc do parkowania przy nowym budynku przedszkola Kadetów 15a, Pan Andrzej Kobus, p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Wawer napisał m.in., że „zważywszy, że przedszkole funkcjonuje w budynku szkoły, Projektant w założeniach wyjściowych przyjął, że miejsca postojowe dla nowego przedszkola pozostają bez zmian na terenie przyległym do szkoły”. Ja to czytam tak, że projektując nowy budynek przedszkola, założono, iż po jego wybudowaniu przedszkole to w dalszym ciągu będzie funkcjonować w budynku szkoły. Pojawia się od razu pytanie, dlaczego Zarząd Dzielnicy i Wydział Inwestycji dopuścił do takiego zaskakującego założenia projektowego, co skutkuje brakiem odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla nowego budynku przedszkola? Odpowiedzi zapewne na tak zadane pytanie bym nie uzyskał.

W tej samej odpowiedzi na moją interpelację zawarta została jednocześnie, w kontekście brakujących miejsc parkingowych, interesująca deklaracja „rozważenia możliwości wykonania dodatkowych miejsc w rejonie skrzyżowania ulic Sęczkowa/Kadetów, po uzyskaniu gruntu od Warszawskiej Spółdzielni Handlowej „Fala””. Ciekawie, aczkolwiek tajemniczo to brzmi. Czyżby chodziło o grunty na których usytuowany jest stary budynek szkoły, właśnie na rogu Sęczkowej i Kadetów, czy też może chodzi o inne działki w okolicach tego budynku? W każdym razie te tajemnicze grunty mogłyby być rozwiązaniem problemu brakujących miejsc parkingowych przy nowym budynku przedszkola. Poprosiłem we wniosku o uzupełnienie interpelacji z dnia 19.01.2014 o informację, kiedy takie „rozważenie” może nastąpić, których działek to dotyczy, na jakich zasadach miałoby to uzyskanie gruntu nastąpić oraz jaki byłby koszt z tym związany dla dzielnicy Wawer?

Sprawa pozorowanego otwarcia przedszkola…

17 grudnia 2014 roku odbyła się uroczystość przekazania przez wykonawcę nowego budynku przedszkola przy ul. Kadetów 15a, do którego, po przeprowadzeniu dodatkowego naboru w listopadzie i grudniu 2014 roku, powinny zostać przeniesione wszystkie oddziały przedszkolne z sąsiedniego budynku szkoły. Otwarcie nowego przedszkola zaszczyciła Pani Prezydent m.st. Warszawy. Faktyczny termin uruchomienia nowej placówki został ustalony na luty 2015 roku.

Oto dwa fragmenty listu jednego z rodziców dziecka uczęszczającego do przedszkola, które w chwili  obecnej funkcjonuje w wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15:

Wszyscy rodzice i dzieci czekamy na nowe przedszkole od września 2014 roku (kiedy to miało być otwarte). Dzielnica zbywała nas i obiecywała otwarcie wcześniejsze placów zabaw (nasze dzieci wciąż chodzą po ulicach lub wokół kościoła na spacery). Później przyszło nam oglądać (zza płotu) uroczyste otwarcie z udziałem Pani Prezydent. A teraz okazuje się, że nikomu nie zależy na tym żeby dzieci jak najszybciej były w cywilizowanych warunkach (przedszkole działa w części wydzielonej ze szkoły). Jednak sfotografować się w celach facebookowych już można.

„Najbardziej palącym problem przedszkola jest na dzień dzisiejszy zagrożona data otwarcia przedszkola poprzez brak odbiorów nowego przedszkola oraz źle ułożoną nawierzchnię placów zabaw przy przedszkolu.”

Poprosiłem w tym miejscu w kolejnej interpelacji nr 5(10)/2015 o udzielenie informacji na temat statusu poszczególnych odbiorów technicznych nowego budynku przedszkola, w tym m.in. odbioru sanitarnego, i przeciwpożarowego, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zapytałem też czy w dalszym ciągu realne jest otwarcie nowego budynku przedszkola w założonym terminie tj. w lutym br.?

Sprawa nowego, uszkodzonego placu zabaw…

Inny fragment mojej korespondencji z rodzicem:

„Obawiam się także, że place zabaw zostaną jedynie ładnym widokiem przez okno dla dzieci skoro dzielnica nie zwraca uwagi na uchybienia dotyczące nawierzchni.”

W tej samej interpelacji poprosiłem zatem o wyjaśnienie sposobu postępowania związanego z naprawą uszkodzonej nawierzchni na placu zabaw (rozchodzące się płytki) przy tej nowej placówce.

Miejmy nadzieję, że uzyskamy w odpowiedzi jakieś konkrety. Najbardziej jednak oczekuję rychłego otwarcia nowej placówki przedszkola. Dzieciaki z pewnością nie mogą się już doczekać, kiedy tak oglądają nowiusieńki plac zabaw zza płotu.