III sesja Rady Dzielnicy Wawer ciągle trwa… czyli trudna współpraca wawerskiej koalicji

Bardzo trudno jest napisać dłuższy tekst na temat ostatniej, III sesji Rady Dzielnicy Wawer. Przede wszystkim dlatego, że trwała ona zaledwie 3 minuty. Przepraszam, nie „trwała” tylko „trwa”, bo jesteśmy przecież w trakcie jej przerwy. Oto kilka szczegółów…

14.01.2015r. o godz. 16:30 po otwarciu obrad III sesji Rady Dzielnicy Wawer, zrealizowano jedynie pkt nr 2 porządku obrad tj. przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Następnie Przewodniczący Rady Dzielnicy, ku zdziwieniu wielu radnych, ogłosił przerwę w obradach do odwołania. Kolejne punkty porządku obrad miały dotyczyć powołania poszczególnych komisji Rady Dzielnicy. Okazało się, że wawerska koalicja (Platformy Obywatelskiej i Wawerskiej Inicjatywy Samorządowej) nie porozumiały się do tej pory w tych kwestiach. Efekt jest taki, że w dalszym ciągu Rada Dzielnicy Wawer nie pracuje w pełni bowiem nie ma nawet powołanych komisji dzielnicowych! Po co w takim razie już teraz zwołana została sesja?

Żenujące jest to, że rządzące w Wawrze kluby radnych tj. klub Platformy Obywatelskiej i klub Wawerskiej Inicjatywy Samorządowej w taki sposób zapoczątkowują swoją współpracę w obecnej kadencji. Namiastkę tej zapewne ciężkiej współpracy obydwu klubów widzieliśmy już na poprzedniej sesji. Posiedzenie rady, na którym wybierano Zarząd Dzielnicy Wawer, rozpoczęło się wtedy z prawie 2-godzinnym opóźnieniem bowiem koalicja ciągle porozumiewała się w kwestii szczegółów współdziałania. Najwidoczniej kluby te nie porozumiały się jeszcze do końca bowiem III sesja musiała być przerwana na dłużej niż tylko 2 godziny. Nikt nie wie do końca na jak długo… może na całe ferie?

Jeśli tak dalej będzie wyglądać współpraca klubów koalicyjnych to wróżę naprawdę trudną kadencję Rady Dzielnicy, dużą liczbę kłótni, a może nawet pewne przetasowania na wawerskim podwórku. Pożyjemy, zobaczymy. Udanych ferii zimowych!