Urzędnicy zmieniają interpretację przepisów w zakresie dostępu do drogi publicznej

W ramach postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Architektury Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy interpretował dotychczas zapisy ustawy Prawo Budowlane w taki sposób, że dostęp do drogi publicznej zapewniany był również poprzez drogę wewnętrzną, której władającym jest m.st. Warszawa. Wydając pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę, m.st. Warszawa, jako faktyczny […]

Moje uwagi w sprawie POW

Złożyłem swoje uwagi w sprawie realizacji Południowej Obwodnicy Wawer na terenie dzielnicy Wawer: Warszawa, 3 lipca 2017 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Infrastruktury Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa   Znak:  WI-II.7820.1.6.2016.MS1 w sprawie:   wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnicy Warszawy na odcinku […]

Składamy uwagi do Południowej Obwodnicy Warszawy

Trwa postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) na terenie dzielnicy Wawer. Przed wydaniem takiej decyzji przeprowadzana jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko tej inwestycji. Jeszcze tylko do 5 lipca br. każdy z nas może składać uwagi w tej sprawie, które będą rozpatrzone przed Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie przed […]

Budowa Jeziorowej, Wiązanej i Mydlarskiej przedłużona do 2018 roku

Urzędnicy zdecydowali właśnie o przedłużeniu realizacji sztandarowych inwestycji drogowych w dzielnicy Wawer tj. budowy Jeziorowej, Wiązanej i Mydlarskiej do końca czerwca 2018 roku. Budowy te pierwotnie miały się zakończyć w listopadzie bieżącego roku. Mamy zatem dodatkowe 7-mio miesięczne opóźnienie. To dziwi biorąc pod uwagę fakt, że inwestycje te przygotowywane są juz niespełna 3 lata tj. […]