Uczmy młodzież samorządu

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy została powołana do życia Uchwałą Rady Warszawy w dniu 22 października 2009 r. W skład tego młodzieżowego organu wchodzą m.in. przedstawiciele młodzieżowych rad dzielnic powołanych uchwałami rad dzielnic m.st. Warszawy. Tu należy podkreślić, że stołeczna rada młodzieżowa działa bardzo prężnie. Dzielnica Wawer jest jedną z pięciu dzielnic (na 18 istniejących), w […]

Most na Zaporze w dyskusji publicznej

Kilka miesięcy temu, dla rozpoczęcia szerszej dyskusji w sprawie konieczności budowy Mostu na Zaporze napisałem w tej sprawie interpelację z dnia 21.09.2015. Przekazanie interpelacji do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie pismem Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 05.10.2015 było dosyć suche i bez dodatkowej argumentacji. Odpowiedź ze ZMID-u w piśmie z dnia 19.10.2015 również nie […]