Składamy uwagi do Południowej Obwodnicy Warszawy

Trwa postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) na terenie dzielnicy Wawer. Przed wydaniem takiej decyzji przeprowadzana jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko tej inwestycji. Jeszcze tylko do 5 lipca br. każdy z nas może składać uwagi w tej sprawie, które będą rozpatrzone przed Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji POW.

Więcej szczegółów o samych konsultacjach i sposobie składania uwag znajduje się w piśmie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2017 roku.

UWAGA: Uwagi można składać również w sposób elektroniczny wysyłając wiadomość na adres, który nie jest w tym piśmie podany tj: winfrastruktury@mazowieckie.pl (strona internetowa Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie). W wiadomościach e-mail proszę podawać sygnaturę sprawy: WI-II.7820.1.6.2016.MS1.

Na sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 21 czerwca br. poprosiłem Zarząd Dzielnicy Wawer oraz wszystkich radnych dzielnicy Wawer do składania swoich uwag w ramach ogłoszonych konsultacji. Zapraszam również wszystkich Państwa do składania takich uwag, szczególnie w zakresie tunelu zamiast „wanny” oraz estakad w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.