Po dyskusji o Moście na Zaporze

W dniu 28 września br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer oraz Komisji Inwestycji i Infrastruktury Rady Dzielnicy Wilanów. Przedmiotem obrad połączonych komisji była inwestycja Trasy i Mostu na Zaporze. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy, radni obydwu dzielnic, przedstawiciele przeciwników budowy Mostu Krasińskiego, członkowie Zarządu Dzielnicy Wawer oraz Pan Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy.

Przedstawiciele dzielnicy Wilanów asekuracyjnie zastanawiali się na temat tego jak powinien być skomunikowany Most na Zaporze po ich stronie. Nie było żadnego głosu ze strony radnych dzielnicy Wawer, który kwestionowałby budowę samego mostu – dyskutowano jednak o tym, aby na każdym kroku podkreślać konieczność budowy odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej na potrzeby rozprowadzenia ruchu samochodowego na zachodnim brzegu Warszawy. Radni Wilanowa podnosili to, że bez dodatkowych ulic rozprowadzających ruch z wilanowskiego osiedla Zawad może być tam duży problem z korkami i w takim przypadku ten most niewiele im daje. Jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu mowa była przede wszystkim o budowie trasy Czerniakowskiej-bis na odcinku co najmniej do węzła z Mostem na Zaporze. Tymczasem, jak podkreślał wiceprezydent Olszewski, w chwili obecnej pod uwagę brany jest jedynie odcinek ulicy Czerniakowska-bis pomiędzy ulicą Czerniakowską a ulicą Wolicką. Dalszy odcinek miałby być, według późniejszych słów wiceprezydenta Olszewskiego, zablokowany przez konserwatora zabytków z uwagi na pobliskie istnienie dawnego fortu Augustówka. Fakt jest jednak taki, że dawny fort Augustówka mógłby przeskadzać ewentualnie budowie przedłużenia Bartyckiej i budowie Nowo-Bartyckiej, ale nie ma nic do ulicy Czerniakowskiej-bis.

Bardzo dobrym argumentem podnoszonym przez stronę wawerską w sprawie budowy mostu (oprócz innych oczywistych argumentów) był aspekt powstania w stosunkowo nieodległej przyszłości mostu w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy. Po powstaniu tej trasy duża część ruchu „ze wschodu” dotrze do południowych granic dzielnicy Wilanów i wtedy ruch ten będzie przenoszony w dużej mierze przez całą dzielnicę Wilanów tj. od jej południa aż do północy. W tym kontekście dla Wilanowa zdecydowanie lepsza byłaby sytuacja gdyby część tego ruchu samochodowego trafiała do Wilanowa od razu w północnej części dzielnicy, właśnie poprzez Most na Zaporze.  Ze strony Wilanowa padły wtedy słowa iż: „Nie musicie nas Państwo do tego mostu przekonywać”.

Po dyskusji, dopiero na zakończenie spotkania głos zabrał Pan wiceprezydent Michał Olszewski. Powiedział, że w strategi miasta są do wybudowania jeszcze trzy mosty: Most Krasińskiego, Most na Zaporze i Most Południowy. Według jego słów ostatnio jednak dużo większy nacisk kładziony jest na udrożnienie ruchu obwodowego i w tym kontekście do wybudowania pozostał jeden most – ten w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy. Odnośnie Mostu na Zaporze usłyszeliśmy od wiceprezydenta, że mimo to, iż jest wawerczykiem i mieszkańcem osiedla Nadwiśle, to do sprawy trzeba przyłożyć „chłodne szkiełko, a nie gorące serce” oraz że zastosowanie mają tutaj prawa hydrauliki tj. zmiana w jednym miejscu powoduje zmianę w innym miejscu. Reasumując, trzeba to wszystko przenalizować i sprawdzić w ogóle zasadność budowy Mostu na Zaporze.

Wiceprezydent, odpowiadając na pytania radnych, powiedział, że nie jest możliwe wykorzystanie projektu mostu opracowanego w 1998 roku przez profesora Czubaszkę, jak również nie jest możliwe wykorzystanie Studium Wykonalności Trasy i Mostu na Zaporze z 2007 roku. Zmieniły się uwarunkowania, powstała nowa zabudowa i takie analizy należałoby przeprowadzić od początku. Nie można również tak po prostu Mostu Krasińskiego, przewidzianego do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zamienić na Most na Zaporze. Musi być sprawdzona zasadność ekonomiczna takiej inwestycji. Na pytanie czy most powstanie wiceprezydent zdecydowanie odpowiedział, że „tak, powstanie”, ale podkreślił jednocześnie, że nie mozna dzisiaj mówić o tym kiedy powstanie i w jakiej postaci. Na podstawie podjętych w dniu dzisiejszym uchwał intencyjnych obydwu komisji odnośnie budowy Mostu na Zaporze zlecone zostanie przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji (podległe nowej wiceprezydent, Pani Renacie Kaznowskiej) opracowanie analizy ekonomiczno-społecznej zasadności i opłacalności budowy takiego mostu. Przy dokonywaniu takiej analizy wzięte pod uwage zostaną analizy ruchowe mieszkańców Warszawy przeprowadzone w ostatnich dwóch latach. Opracowanie takiej analizy to perspektywa kilku miesięcy, tak więc nad Mostem na Zaporze powinniśmy pochylić się ponownie w okolicach marca/kwietnia 2017 roku.

Podsumowując: obydwie dzielnice: Wilanów i Wawer pożądają Mostu na Zaporze, przedstawiciel władz Warszawy tego mostu nie przekreśla i obiecuje niezwłoczne wykonanie odpowiedniej analizy związanej z jego budową. Można zatem powiedzieć, że mały krok w sprawie został wykonany.

Wszystkich Państwa zapraszam do podpisywania petycji w sprawie budowy Mostu na Zaporze na stronie www.mostnazaporze.pl, a Pana Wiceprezydenta proszę jednak mimo wszystko o nieoficjalnie przyłożenie swojego wawerskiego serca w sprawę budowy tego mostu.