Drobna poprawka DDR w Kadetów na początek

Od momentu wybudowania ulicy Kadetów po nowemu, tj. od kilku ładnych lat, nikt nie zauważył, że znak poziomy P-11 w ramach drogi dla rowerów (DDR) przy przecięciu z ulicą Sęczkową jest nieprawidłowo namalowany. Swoją drogą brakuje tam też pasów przejścia dla pieszych.

2016_06_09_Seczkowa_P11

Droga dla rowerów faktycznie przebiega kilka metrów od tego oznakowania poziomego. Niby drobnostka, ale tak naprawdę samochody poruszające się ulicą mają obowiązek przepuścić rowerzystę właśnie poruszającego się po znaku P-11, a tymczasem rowerzyści jeżdżą obok tj. tam gdzie nie ma krawężnika. Mogłoby zatem dojść do wypadku a kierowca samochodu miałby doskonałe wytłumaczenie. Złożyłem w tej sprawie Interpelację nr 32(121) z dnia 20.06.2016 w sprawie zmiany usytuowania znaku poziomego P-11 w drodze dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Kadetów i ul. Sęczkowej. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie odpowiedział pismem z dnia 1.08.2016, gdzie obiecał skorygować oznakowanie poziome i przebieg drogi dla rowerów. Niech to będzie taki zaczątek całkowitej modernizacji ciągu rowerowego w ulicy Kadetów i Lucerny, który zapowiedziany został do realizacji do 2020 roku.