Petycja w sprawie Mostu na Zaporze!

Rozpoczynamy zbieranie podpisów pod petycją w sprawie Mostu na Zaporze na stronie internetowej www.mostnazaporze.pl. Ile zbierzemy podpisów? Tysiąc? Dwa, a może trzy tysiące? To zależy tylko od Was. Zapraszamy do poparcia!

Dzielnica Wawer to największa dzielnica m.st. Warszawy. Jedyną bezpośrednią możliwością przejazdu z tej dzielnicy na drugą stronę Wisły jest Most Siekierkowski. Most ten jest obecnie najbardziej obciążonym mostem w Warszawie, przy średniej liczbie pojazdów na dobę przekraczającej 110 tysięcy pojazdów.

W niedługim czasie budowany będzie most w południowej części dzielnicy Wawer w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy. Przeprawa ta będzie miała jednak głównie charakter tranzytowy i nie będzie wystarczająco dogodnym przejazdem dla mieszkańców Wawra. W dalszym ciągu największą „dziurę” na Wiśle jeśli chodzi o mosty stanowić będzie obszar dzielnicy Wawer.

Dla rozwiązania problemów komunikacyjnych naszej dzielnicy niezbędna jest trasa Nowo-Zwoleńska i Most na Zaporze. W Wawrze mieszka coraz większa liczba osób i bez powstania takiej lokalnej przeprawy dzielnica Wawer utknie całkowicie w korkach. Most na Zaporze, łączący dzielnicę Wawer oraz dzielnicę Wilanów, planowany jest od lat 80-tych ubiegłego wieku. Najwyższy czas realnie powrócić do tego pomysłu.

W 2007 wykonano na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy „Studium wykonalności trasy i Mostu na Zaporze na odcinku od ul. Augustówka do ul. Mrówczej„, które już wtedy określiło taką inwestycję, jako efektywną ekonomicznie nawet dla skrajnie pesymistycznych wartości parametrów takich jak wielkość ruchu, koszty inwestycyjne, współczynnik redukcji wypadków.

Podpisz petycję juz teraz!