Moje uwagi w sprawie POW

Złożyłem swoje uwagi w sprawie realizacji Południowej Obwodnicy Wawer na terenie dzielnicy Wawer: Warszawa, 3 lipca 2017 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Infrastruktury Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa   Znak:  WI-II.7820.1.6.2016.MS1 w sprawie:   wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnicy Warszawy na odcinku […]